Debatmøde v. MEP Erik Poulsen & Generalforsamling Vestjylland

Debatmøde v. MEP Erik Poulsen & Generalforsamling Vestjylland

Kære Medlemmer!
Spændende begivenhed i forbindelse med vores generalforsamling:

Erik Poulsen er indtrådt i Europa-Parlamentet i december 2022. Han afløser Linea Sø-gaard Lidell, der blev valgt til Folketinget d. 1. november. Erik er valgt i Vestjyllands storkreds og dermed ”vores” medlem i parlamentet. Han vil fortælle om sit arbejde ,ordførerskaber, og sine personlige oplevelser.

Vores mand i Parlamentet vil fortælle levende om EU og de store udfordringer i det europæiske samarbejde, herunder energiforsyning og sikkerhed specielt set i lyset af Ruslands overfald på Ukraine og den aktuelle debat om det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar.

Efterfølgende Generalforsamling

Som nævnt i nyhedsbrevet d. 1. februar holder vi ordinær generalforsamling d. 22. feb. kl. 18 .
Generalforsamlingen afholdes på Hovedbiblioteket i Viborg lokale M3, Vesterbrogade 15.

Dagsorden ifølge vedtægterne som følger:

Valg af dirigent

Godkendelse af dagsorden

Formandens beretning for det forløbne år.

Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.

Behandling af eventuelle forslag.

Valg af:
a. Formand
b. Næstformand.
c. Kasserer
d. 4 bestyrelsesmedlemmer
e. 2 revisorer
f. Repræsentant(er) til ”Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse”
g. Bestyrelsen udpeger delegerede til landsmødet
h. Eventuelt.

Foreningen er vært med smørrebrød og en øl / vand. Derfor beder vi om tilmelding af hensyn til Indkøb.

Tilmelding il spisning på eubev@stilnor.dk. Senest d. 19. februar.

Europabevægelsen Vestjylland
Steffen Nørregaard

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Arrangement information

  Vesterbrogade 15, Hovedbiblioteket Viborg, Lokale M3.
}  februar 22, 2023
  onsdag, 18:10 til 21:00
  eubev@stilnor.dk

Arrangør

   Region Vestjylland
  eubev@stilnor.dk

Del arrangement