Folkemøde Møn

Folkemøde Møn

Europabevægelsen deltager på årets Folkemøde Møn. Kom forbi vores telt ved Stege Kirke i Store Kirkestræde (ved siden af Scenen Verden). Oplev alt lige fra workshops, talks og quizzer, hvor vi sætter fokus på EU og unionens samarbejde. Her kan du blandt andet møde medlemmerne af Europa-Parlamentet, Kira Peter-Hansen (SF) og Bergur Løkke Rasmussen (M).

Fredag

Workshop: Menneskerettigheder i EU
kl. 9.30-10.15
Alle mennesker har krav på at få sine rettigheder beskyttet. I EU har vi de europæiske menneskerettigheder, som er et centralt element i vores fælles europæiske demokrati. Men hvordan beskytter man menneskers rettigheder i EU? Mange vælger den farlige vej over Middelhavet. Det er en vanskelig rejse, hvor der sker mange ulykker. Når mennesker på flugt, eller migranter med ønsket om et bedre liv i EU, rejser mod EU, risikerer de at få deres menneskerettigheder krænket. Det er vigtigt at vi behandler flygtninge og migranter med respekt for menneskerettighederne. Hvad kan EU gøre og hvordan håndterer man flygtningekrisen med respekt for menneskerettighederne? Vi arbejder med casen om bådflygtninge og hvordan deres menneskerettigheder beskyttes.

Workshop: Ligestilling i EU
Med Kira Marie Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet for SF
kl. 11.00-11.45
Ligestillingskampen i Europa raser derudaf og der er mange perspektiver på hvordan vi bedst opnår ligestilling. Men hvilken rolle spiller EU og kan vi lovgive os til ligestilling? Og hvordan står det egentlig til med ligestillingen i EU og hvilke udfordringer er der på denne vej? Kvinder er for eksempel stærkt underrepræsenterede, når der træffes politiske beslutninger både i DK og i EU. I EU er det dog forbudt at diskrimere på baggrund af køn og seksualitet. Men hvordan sikrer man dette i praksis? For eksempel er ikke alle EU-medlemslande lige begejstrede, når EU forsøger at forbedre ligestillingen. Vi arbejder med casen om kønskvoter og undersøger om det kan være et redskab til at opnå ligestilling hurtigere.

Workshop: Overvågning
12.00-12.45
Når vi er online eller bruger vores mobil eller computer kan det være svært at vide præcis hvordan vores data bliver brugt eller hvor offentlige vi i virkeligheden er. Vores digitale samfund er dog en vigtig del af fremtidens vækst og innovation både i DK og i EU. Det er dog vigtigt at finde nogle fælles løsninger for at sørge for, at vi kan være online og digitale med tryghed. Hvilken rolle skal EU have i forhold til digital sikkerhed og overvågning og hvordan beskytter vi EU-borgeres digitale liv? Er mere overvågning vejen frem eller hvordan ser fremtidens digitale liv og hverdag ud? Er masseovervågning i samfundet et redskab til mere eller mindre tryghed og tillid? Der er mange positive sider af digitalisering, men der er også mange risikoer, som er vigtige at være opmærksomme på. Vi arbejder med casen om masseovervågning både digitalt og i vores samfund

Workshop: Hvordan kan vi leve moderne og samtidigt natur- og klimavenligt?
Med Bergur Løkke Rasmussen, medlem af Europa-Parlamentet for Moderaterne
kl. 13.00-13.45
Vores moderne liv med mange digitale løsninger og et stort forbrug af for eksempel mad og klodens andre ressourcer har skabt ubalance i klodens biodiversitet og klima. Vi bruger alle sammen en masse digitale løsninger i vores hverdag og det kan være svært at forestille os et liv uden. Men vores digitale liv og hverdag bruger en masse energi og kan belaste vores klodes klima og det er måske endda endnu sværere at forestille os et liv og en fremtid på en klode i klimakrise. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan vi kan leve både digitalt og grønt. Hvordan kan vi bruge teknologien og vores digitale samfund til at nå i mål med klimamålene? Hvordan kan EU hjælpe med at finde en balanceret løsning, der tager højde både for naturen og for vores moderne levemåde og fødevareproduktion? Vi arbejder med casen om naturgenopretning i EU og balancen mellem det moderne liv som vi kender det og naturbeskyttelse.

Lørdag

Talk: ”Europahøjskolen på Ulvshale (1976-1986) – en højskole for ”folkenes frem for bureaukraternes Europa”.
Minder og perspektiver, ved Knud Larsen: Europahøjskolen og dens betydning for Møn. Baggrund og udvikling (tdl. timelærer og V- borgmester på Møn), Nigel Hawkesworth: Europa i 80’erne og i dag, Forskelle og ligheder! (tidl. højskolelærer), Poul Breyen: Europahøjskolen og dens betydning for “folkenes Europa” (højskoleferie, studieture, m.v. og. senere EU-programmer som Grundtvig, Erasmus, m.v., samt rejsebureauers anvendelse af begrebet “højskoleferie”…) (tid. højskolelærer) og Vibeke Grønbæk: Europahøjskolens betydning som elev i mødet med elever fra hele verden! (tidl. højskoleelev)
Kl. 11.00-12.00

Talk: ” At være lobbyist i Bruxelles”
Ved Nils Juhl Andreasen, tdl. Lobbyist for Landbrugsrådet
Kl. 13.00-14.00
Hvad vil det sige at være lobbyist i Bruxelles? Hvad menes med et lobbyist-register og hvordan virker det i EU? Dette er blandt andet nogle af de spørgsmål, som Nils Juhl Andreasen, tdl. Lobbyist for Landbrugsrådet, vil gå i dybden med, når han, gennem egne erfaringer og historier, tager os helt tæt på arbejdet som lobbyist i Bruxelles.

Talk: ”Hvad er Europa-Parlamentet” – nogle facts og anekdoter inden vi skal stemme i juni 2024”
Ved Poul Breyen, tdl. Ansat i Europa-Parlamentet
kl. 14.00-15.00
Hvad koster det at drive parlamentet og hvor mange penge bruger EU egentlig på at tolke og oversætte alt? Og er det muligt at klare sig på dansk i EU og hvordan er forholdet mellem en gruppe i Europa-Parlamentet og partiet derhjemme? Alt dette og meget mere kan du blive klogere på når Poul Breyen, tdl. ansat i Europa-Parlamentet, giver et dybdegående indblik i Europa-Parlamentet og gør scenen klar til valget i juni 2024.

Talk: ”Hvordan har Europabevægelsen bidraget til fred, demokrati, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal, siden dens grundlæggelse i 1948”
Ved Poul Breyen og Niels Juhl Andreassen, hhv. formand og kasserer i Københavns Omegn
Kl. 15.00-16.00

Begge dage vil der være diverse quizzer og afstemninger.

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvar for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Arrangement information

  Store Kirkestræde, Stege, Møn
}  august 18, 2023 til august 19, 2023
  fredag, 09:00 til 17:00

Arrangør

   Europabevægelsen

Arrangement lokation

Del arrangement