Generalforsamling for Europabevægelsen Østjylland

Generalforsamling for Europabevægelsen Østjylland

Vi afholder generalforsamling for Europabevægelsen Østjylland d. 25. marts.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent. Steffen Nørregaard foreslås.
2. Valg af referent
3. Godkendelse af generalforsamlingens rettidige indkaldelse
4. Godkendelse af dagsorden
5. Formandens beretning for det forløbne år
6. Kassernes aflæggelse af det reviderede regnskab.
7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
8. Behandling af eventuelle forslag.
9. Valg af:
– Formand, Kurt Nielsen, på valg i 2025,
– Næstformand, Ole Qvist Pedersen, på valg i 2025,
– Kasserer, på valg, Kurt Vind Christiansen genopstiller
– Indtil 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 pladser på valg, Kevin Jensen genopstiller
– 2 Revisorer, 1 Niels Bygballe på valg i 2025, 1 på valg
– Revisor-suppleant, På valg
– Repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse, , 3. Pladser, Ole Ovist Pedersen opstiller,
– Hovedbestyrelsessuppleanter. 3 pladser på valg
– Valg af delegerede Den Danske Europabevægelses ordinære Landsmøde. 11 pladser på valg
– Valg af suppleanter for delegerede Den Danske Europabevægelses ordinære landsmøde, 11 pladser på valg
10. Eventuelt

Du kan læse beretning her:
Beretning til Europabevægelsen Østjyllands Generalforsamling

Tilmelding til Formand Kurt Nielsen, kurtnielsen.kn@gmail.com

Tid og sted:
Mandag d. 25. marts kl. 17-18
Online – På teams

Arrangement information

}  marts 25, 2024
  mandag, 17:00 til 18:00

Arrangør

   Europabevægelsen region Østjylland

Del arrangement