Generalforsamling og aftenmøde med debatpanel

Generalforsamling og aftenmøde med debatpanel

Debat – Fremtidens Europa: udfordringer og muligheder 

Vi skal til valg d. 9. juni men hvad stemmer vi om? Hvordan sikrer vi Europas fremtid? Hvordan sikrer vi fred, klima, begrænset migration m.m.

Deltagerne er: Villy Søvndal, Niels Fuglsang, Stine Bosse, Ulla Tørnæs og Niclas Verne

Paneldebatten styres af Europabevægelsens landsformand, borgmester Jens-Kristian Lütken.

Mød op og deltag i debatten!

———————————————————————————————————————————————

Generalforsamling:

Kære medlemmer af Europabevægelsen region Vestjylland

Vi afholder generalforsamling d. 19. februar

Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning for det forløbne år
4. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
5. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
6. Behandling af eventuelle forslag
7. Valg af Formand, Næstformand, Kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 revisorer, Repræsentant(er) til ”Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse”
Bestyrelsen udpeger delegerede til landsmøde
8. Eventuelt

 

Tid og sted:
Mandag d. 19 februar kl. 19.00
Fagbevægelsens Hus
Vestervangsvej 6, 8800 Viborg

Arrangement information

  Vestervangsvej 6, Viborg, 8800, Denmark
}  februar 19, 2024
  mandag, 19:00 til 02:34

Arrangør

   Europabevægelsen region Vestjylland

Arrangement lokation

Del arrangement