Generalforsamling Region Københavns Omegn og debat med EP-kandidater

Generalforsamling Region Københavns Omegn og debat med EP-kandidater

Før den ordinære generalforsamling har vi inviteret tre kandidater til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 til at komme og fremlægge deres visioner for Europas fremtid og debatterer indbyrdes og med de fremmødte om deres holdninger og visioner.

De tre EP-kandidater er:

Magnus Barsøe, Socialdemokratiet
Julie Hassing, Venstre, Danmarks Liberal Parti
Danny Malkowski, Liberal alliance

Aftenens program bliver som følger:
Kl. 18.00. Spisning.
Kl. 18.30. Debat med EP-kandidaterne
Kl. 20.00. Generalforsamling ifølge udsendte dagsorden. (kun for medlemmer)

Spisningen er gratis (i Ronaldos Cafe i Kildegårdshallen).

—————————————————————————————————————————————————–

Generalforsamling

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af generalforsamlingens rettidige indkaldelse
4. Godkendelse af dagsorden
5. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/ Poul Breyen (vedlagt)
6. Godkendelse af det reviderede regnskab v/ Nils Juhl Andreasen (vedlagt)
7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
8. Behandling af indkomne forslag *)
9. Valg af:

a) formand (p.t. Poul Breyen, genopstiller)
b) næstformand (p.t. Erik J.M. Pedersen, genopstiller)
c) ”kasserer”/CFO (p.t. Nils Juhl Andreasen, genopstiller)
d) indtil 4 bestyrelsesmedlemmer (p.t. Flemming Holst Larsen, genopstiller), (p.t. Hanne Calberg, genopstiller), (p.t. Mette Jacobsen, genopstiller), (p.t. Jørn Holdt, genopstiller)
e) indtil 3 suppleanter (p.t. Hans Ulrik Gjerulff, genopstiller), (p.t. vakant)

f) medlemmer, samt stedfortræder for regionsformanden, til den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse, jf. vedtægt for Den Danske Europabevægelse § 9 stk. 2 litra d og e (formanden (født medlem) (+ 4 del.)t. Poul Breyen samt Mette Jacobsen, Erik J.M. Pedersen, Flemming Holst Larsen og Jørn Holdt (alle genopstiller). Stedfortræder for regionsformanden: Hanne Calberg (genopstiller)
g) generalforsamlingen udpeger delegerede til den Danske Europabevægelses Landsmøde (ordinært landsmøde den 28. september 2024) jf. vedtægt for Den Danske Europabevægelse § 6 stk. 2, (18 del.)
h) indtil 3 suppleanter til Landsmødet

10. Eventuelt

Se bestyrelsens beretning her

Af hensyn til bestillingen beder vi dem, der ønsker at deltage i spisningen, om at tilmelde sig hos Erik J. M. Pedersen, Søliljevej 8, 2650 Hvidovre, Tlf. 36 49 01 56, e-mail: ejm@pedersen.mail.dk

Tilmelding senest onsdag den 13. marts 2024.

Tid og sted: 
Den 20. marts kl. 18.00
I Kildeskovshallen, Opholdsstuen
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte

Arrangement information

  Adolphsvej 25,, Gentofte, 2820, Denmark
}  marts 20, 2024
  onsdag, 18:00 til 09:58

Arrangør

   Europabevægelsen Region Københavns Omegn

Arrangement lokation

Del arrangement