Indkaldelse til Generalforsamling i Europabevægelsen Østjylland.

Indkaldelse til Generalforsamling i Europabevægelsen Østjylland.

Europabevægelsen Region Østjylland inviterer til generalforsamling tirsdag d. 29. marts kl. 18-20. Arrangementet finder sted i Frivillighuset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C. 

Kl. 18-19
Foredrag om Tyskland og Europa ved professor ved Århus Universitet, Derek Beach 

Kl. 19-20
Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Godkendelse af generalforsamlingens rettidige indkaldelse 
4. Godkendelse af dagsorden
5. Formandens beretning for det forløbne år
6. Kassernes aflæggelse af det reviderede regnskab.
7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed. 
8. Behandling af eventuelle forslag.
9. Valg af:

  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Op til 6 bestyrelsesmedlemmer
  • 2 revisorer
  • Revisor suppleant
  • Repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse
  • Hovedbestyrelsessuppleanter
  • Valg af delegerede til Den Danske Europabevægelses ordinære Landsmøde
  • Valg af suppleanter for delegerede til Den Danske Europabevægelses ordinære Landsmøde

10. Eventuelt.

Ønsker du at deltage i denne generalforsamling, skriv da til formand for Europabevægelsen Region Østjylland Kurt Nielsen på kurtnielsen.kn@gmail.com

Arrangement information

  Kirkegårdsvej 53, 8000, Århus C
}  marts 29, 2022
  tirsdag, 18:00 til 20:00

Arrangør

   Europabevægelsen Østjylland

Del arrangement