Indkaldelse til generalforsamling i region Bornholm med efterfølgende offentligt fyraftensmøde

Indkaldelse til generalforsamling i region Bornholm med efterfølgende offentligt fyraftensmøde

Til medlemmerne af Europabevægelsen på Bornholm: Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling, der afholdes i forlængelse af et offentligt fyraftensmøde.
Mandag 13. marts 2023 kl. 15.00 – 18.00 på Campus Bornholm, Minervavej 1, Rønne

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
 5. Behandling af eventuelle forslag. (Forslag kan indsendes til formanden senest 14
  dage forinden, dvs. 28. februar 2023. Mail: Matildelissau@gmail.com)
  NB! Bemærk allerede indkommet forslag til vedtægtsændringer, vedhæftet.
 6. Valg af:
  a. Formand / næstformand / kasserer / sekretær / indtil 5 supplerende bestyrelsesmedlemmer.
  b. 2 revisorer / revisorsuppleant
  c. Repræsentant til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse / HBsuppleant
  d. Delegerede til Den Danske Europabevægelses ordinære landsmøde / suppleanter
 7. Eventuelt

Fyraftensmøde: Ukraine – om krigens baggrund, forløb og mulige udfald
Foredrag af lektor ved Forsvarsakademiet, Claus Mathiesen. Herefter vil der være fri debat.
Fyraftensmødet arrangeres i samarbejde med Europe Direct Bornholm.

Tilmelding:
Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding senest den 9. marts til:
EuropeDirect@brk.dk

Med venlig hilsen,
Matilde Lissau, formand for Europabevægelsen på Bornholm

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Arrangement information

  Minervavej 1, Rønne, 3700
}  marts 13, 2023
  mandag, 15:00 til 18:00

Arrangør

   Europabevægelsen Bornholm

Del arrangement