Indkaldelse til generalforsamling i region Nordsjælland med efterfølgende oplæg og debat

Indkaldelse til generalforsamling i region Nordsjælland med efterfølgende oplæg og debat

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023, tirsdag den 21. februar kl. 20.30 til 22.00 i Grønnegadecentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
5. Behandling af eventuelle forslag.
6. Valg af:
a. Ny formand, b. Næstformand, c. Ny kasserer
d. Herudover et antal bestyrelsesmedlemmer, dog max 9 medlemmer.
e. 2 revisorer, samt en suppleant herfor
f.  Repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse
g. Hovedbestyrelsessuppleanter
h. Delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde
i.  Landsmødesuppleanter
7. Eventuelt

Ethvert forslag, som ønskes behandlet og besluttet på den årlige generalforsamling, skal fremsendes til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Tidsplan
a. Kl. 18.30 – 19.30: Der serveres smørrebrød, øl og vand til dem, der har lyst og har tilmeldt sig.
b. Kl. 19.30 – 20.30: Oplæg og debat med Jens-Kristian Lütken, landsformand for Den Danske Europabevægelse, se særskilt invitation.
c. Kl. 20.30 – 22.00: Ordinær Generalforsamling

Deltagelse er gratis og tilmelding skal ske senest den 8. februar 2023 til: ttn@ygdrasil.info med tydelig angivelse af, hvor mange, man kommer og hvad man deltager i – a, b, og/eller c

Arrangement information

  Grønnegade 15, Hillerød, 3400
}  februar 21, 2023
  tirsdag, 20:30 til 22:00

Arrangør

   Europabevægelsen Nordsjælland

Del arrangement