Indkaldelse til generalforsamling i region Østjylland

Indkaldelse til generalforsamling i region Østjylland

Kære Medlem af Europabevægelsen i Østjylland.

Vi afholder generalforsamling som online teams møde den 27.marts kl 19-20.

Tilmelding sker til formand Kurt Nielsen på mail kurtnielsen.kn@gmail.com eller SMS 29288073 senest den 23. Marts.

Har du forslag til punkter på generalforsamlingen vil vi gerne have dem den 13. Marts. Vi har brug for medlemmer til bestyrelsen, 4 pladser og som suppleanter. Vi håber du har lyst til at stille op, så vi kan få en stærk bestyrelse til gavn for jer alle. Vil du vide mere eller stille op, så kontakt formand Kurt Nielsen på mail kurtnielsen.kn@gmail.com eller ring 29288073.

Vi kan lige nævne et par ord om omfanget af arbejdet. Vi holder et online møde en gang om måneden minus juli. Det varer en time. Vi laver 4 til 6 arrangementer om året og bestyrelsen deltager aktivt i planlægning og løsning. Har du brug for transport, så ydes der rejsekompensation. Vi håber mange vil deltage i generalforsamlingen.

Dagsordenen ser du herunder.

Husk at tilmelde dig til vores spændende arrangementer med Sveriges ambassadør den 9 Marts og Albaniens ambassadør den 17.marts.

Med europæiske hilsner

Europabevægelsen Østjylland.

GENERALFORSAMLING FOR EUROPABEVÆGELSEN ØSTJYLLAND.

TID: 27.MARTS KL 19-20

STED: På Teams. Der vil ske særskilt indkaldelse efter tilmelding.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Steffen Nørregaard foreslåes. 

2. Valg af referent

3. Godkendelse af generalforsamlingens rettidige indkaldelse

4. Godkendelse af dagsorden

5. Formandens beretning for det forløbne år

6. Kassernes aflæggelse af det reviderede regnskab.

7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.

8. Behandling af eventuelle forslag.

9. Valg af:

a. Formand På valg. Kurt Nielsen genopstiller.

b. Næstformand på valg. Ole Qvist Pedersen genopstiller

c. Kasserer. Ikke på valg.

d. Indtil 6 bestyrelsesmedlemmer, Torben Rosenvind genopstiller. Kevin Jensen valgt til 2024. 4 pladser på valg.

e. 2 Revisorer, Niels Bygballe genopstiller.

f. Revisor-suppleant.

g. Repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse. Torben Rosenvind genopstiller.

h. Hovedbestyrelsessuppleanter.

i. Valg af delegerede Den Danske Europabevægelses ordinære Landsmøde. 

j. Valg af suppleanter for delegerede Den Danske Europabevægelses ordinære

Landsmøde

10. Eventuelt

Arrangement information

  Online, Teams
}  marts 27, 2023
  mandag, 19:00 til 20:00

Arrangør

   Europabevægelsen Østjylland

Del arrangement