Indkaldelse til generalforsamling i region Syd- og Sønderjylland med efterfølgende offentligt møde.

Indkaldelse til generalforsamling i region Syd- og Sønderjylland med efterfølgende offentligt møde.

Til medlemmerne
Der indkaldes herved til generalforsamling i Europabevægelsen, Region Syd- og Sønderjylland tirsdag d. 28. marts kl. 15.45 på regionskontoret for Region Sønderjylland-Schleswig i Padborg.

Derefter inviteres der til offentligt møde, hvor regionskontorets leder Peter Hansen orienterer om ”25 år med Region Sønderjylland-Schleswig – tilbageblik og perspektiverne for fremtiden”. Dette finder sted kl. 16.45 efter generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for de forløbne år og drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
 3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af evt. forslag
 5. Valg af
  a) formand
  b) næstformand
  c) kasserer
  d) indtil 9 medlemmer af bestyrelsen
  e) Bestyrelsen foreslår at repræsentantskabet nedlægges
  f) 2 revisorer
  g) repræsentanter til Europabevægelsens hovedbestyrelse
  h) delegerede til Europabevægelsens landsmøde
 6. Eventuelt

Tilmelding
Efter fyraftensmødet er der en let bespisning.
Tilmelding til arrangementet senest den 21. marts 2023

Formand: Bente Witt, Østervænge 14, 6630 Rødding
Telefon: 53 38 32 74
e-mail: bentewitt@dancyp.dk

Sekretær: Peter Iver Johannsen, Djernæsvej 23, Hoptrup,
6100 Haderslev
Telefon: 40 14 75 33
E-mail: pijohannsen@privat.dk

Arrangement information

  Lyren 1, Padborg, 6330
}  marts 28, 2023
  tirsdag, 15:30 til 18:00

Arrangør

   Europabevægelsens region Syd- og Sønderjylland

Del arrangement