Indkaldelse til generalforsamling i region Syd- og Sønderjylland

Indkaldelse til generalforsamling i region Syd- og Sønderjylland

Til medlemmerne
Der indkaldes herved til generalforsamling i Europabevægelsen, Region Syd- og Sønderjylland Torsdag, den 31. marts 2022 kl. 15.45 på Alsion, Alsionvej 2, 6400 Sønderborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for de forløbne år og drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
 3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af evt. forslag
 5. Valg af
  a) formand
  b) næstformand
  c) kasserer
  d) indtil 9 medlemmer af bestyrelsen
  e) indtil 50 repræsentantskabsmedlemmer
  (repræsentantskabsmedlemmerne indstilles til genvalg, medmindre andet foreligger)
  f) 2 revisorer
  g) repræsentanter til Europabevægelsens hovedbestyrelse
  h) delegerede til Europabevægelsens landsmøde
 6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der møde med Sune Olofsson Hansen kl. 17.00.

Bente Witt formand


Europabevægelsen,
Sønderborg-Aabenraa afdelingen
indkalder til
generalforsamling
Torsdag, den 31. marts 2022 kl. 15.30
på Alsion, Alsionvej 2,
6400 Sønderborg Dagsorden i.h.t. vedtægterne.

Hans Stengaard Jessen, formand


Efter fyraftensmødet er der spisning (kr. 100.-), derfor:
Tilmelding til arrangementet senest den 24.marts 2022

Formand: Bente Witt, Østervænge 14, 6630 Rødding
53 38 32 74
E-mail: bentewitt@dancyp.dk

Sekretær: Peter Iver Johannsen, Djernæsvej 23, Hoptrup,
6100 Haderslev
40 14 75 33
E-mail: pijohannsen@privat.dk

Page Title


Bliv Medlem af Europabevægelsen

Arrangement information

  Alsionvej 2, Sønderborg, 6400
}  marts 31, 2022
  torsdag, 15:30 til 17:00

Arrangør

   Europabevægelsen Syd- og Sønderjylland

Del arrangement