Invitation til sommerstævne

Invitation til sommerstævne

Kom og få et unikt indblik i økologisk landbrug og EU’s landbrugspolitik
Årets sommerstævne handler om

ØKOLOGISK LANDBRUG og EU’s LANDBRUGSPOLITIK

Landmand Ole Olsen driver et økologisk planteavlslandbrug på Midtsjælland. Ole Olsen vil fortælle om bedriften og om tilskudsmuligheder under EU’s fælles landbrugspolitik, lovmæs-sige rammer i regi af EU´s økologiforordning m.v. Ole Olsen har som bestyrelsesmedlem i økologisektionen i Landbrug & Fødevarer fingeren helt på pulsen.

Efter besøget på landbrugsbedriften byder Europabevægelsen på en let frokost på Toksværd Samlingshus. I tilknytning til frokosten vil afdelingschef i Landbrug & Fødevarer Niels Lind-berg Madsen fortælle om EU’s landbrugspolitik generelt og betydningen heraf for dansk landbrug og fødevareindustri.

Besøget på Ole Olsens landbrug finder sted lørdag den 11. juni 2022 kl. 11.00. Adressen er Hovkrog 1, 4684 Holmegaard.

Frokosten indtages på Toksværd Samlingshus kl. 12.30. Adressen er Toksværd Bygade 7, 4684 Holmegaard.

Deltagelse i arrangementet er gratis. Dog ikke drikkevarer til frokosten.

Tilmelding sker på mail senest den 6. juni til næstformand Erik J. M. Pedersen, e-mail ejm@pedersen.mail.dk eller på telefon 3649 0156.

Hurtig tilmelding tilrådes, da antallet af pladser er begrænset.

Poul Breyen
Formand for Europabevægelsen i Københavns Omegn

Arrangement information

  Toksværd Bygade 7, Holmegaard, 4684
}  juni 11, 2022
  lørdag, 11:00 til 15:00
  ejm@pedersen.mail.dk

Arrangør

   Region Københavns Omegn
  ejm@pedersen.mail.dk

Del arrangement