Kernekraft i Europa?

Kernekraft i Europa?

Europabevægelsen i Nordsjælland inviterer til en spændende aften med debat om kernekraft i EU.

Til arrangementet har vi inviteret Erik Both, lektor i fysik og medlem af REO – Reel Energioplysning, som kan gøre os klogere på mulighederne med kernekraft og hvordan det kan bruges som en bæredygtig og sikker teknologi. Derudover vil der også være mulighed for at debattere både fordelene og ulemperne ved kernekraft samt om kernekraft kan være en holdbar løsning på Europas bidrag til drivhuseffekten.

Erik er uddannet som elektrofysiker på DTH og har i 40 år været ansat som lektor på Fysik, DTU. Som pensionist har han skrevet lærebøger hos Gyldendal i fysik/kemi til grundskolen og haft en række konsulentjob bl.a. på det hedengangne “Den Store Danske” som redaktør for emnerne fysik og energi. Erik har som medlem af REO i mange år advokeret for kernekraft som en bæredygtig og sikker teknologi.

Der vil blive serveret gratis kaffe, te og kage til arrangementet. Øl og vand kan købes i Streetfood og man er selvfølgelig også velkommen til at møde tidligere og prøve noget af det spændende mad.

Tid og sted:
Tirsdag d. 19 september 

Kl. 19.00-20.30
Streetfood Hillerød, Slangerupgade 6, Hillerød 3400

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers

Arrangement information

  Streetfood Hillerød, Slangerup 6, Hillerød, 3400
}  september 19, 2023
  tirsdag, 19:00 til 20:30

Arrangør

Arrangement lokation

Del arrangement