Landbrug, Fjordrapporter og EU: Hvordan hænger det sammen?

Landbrug, Fjordrapporter og EU: Hvordan hænger det sammen?

Europabevægelsen inviterer til en spændende debataften. Bliv klogere på havmiljøet i vores fjorde og hør, hvad Asger Christensen og EU-samarbejdet kan gøre ved det.

Arrangementet finder sted mandag d. 27. februar 2023 kl. 18.00
hos LandboSyd, Jens Terp-Nielsens vej 13, 6200 Aabenraa

PROGRAM:
18.00 Velkomst
v. formand for Europabevægelsen Syd- og Sønderjylland, Bente Witt

18.10 Gennemgang og hovedkonklusioner bag Fjordrapporterne
v. Bo Langhede, medlem af Landbosyds bestyrelse

18.30 Arbejdet med vandplaner og vandrammedirektivet
v. Marie Østergaard fra Landbrug- og Fødevarer

18.45 Kaffepause

19.00 Asger Christensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre, opdaterer os på den aktuelle dagsorden i landbrugspolitiske spørgsmål i et Europæisk perspektiv.

19.30 Spørgsmål og debat

20.00 Tak for i aften

Aftenens mødeleder, tidl. Borgmester, Thomas Andresen
Tilmelding senest d. 27.2 via bentewitt@dancyp.dk

Baggrundsviden:
Udvaskning af kvælstof til vores indre farvande påvirker i høj grad vandkvaliteten
og biodiversiteten, men hvad er egentligt op og ned, og kan et grænseoverskridende samarbejde i EU regi være en del af løsningen?
Autopiloten peger per definition i retning af landbruget, men senere års
forskning viser, at kvælstoffet ikke alene stammer fra husdyrhold, men også
fra en række øvrige kilder. Landbruget, kommunerne og forsyningsselskaberne
har i samarbejde fået udarbejdet fjordrapporter for Aabenraa, Haderslev og Flensborg fjord samt Alssund ved Sønderborg for at blive klogere på udvaskningen, og hvordan vi kan afhjælpe udfordring.

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Arrangement information

  Jens Terp-Nielsens Vej 13, Aabenraa, 6200
}  februar 27, 2023
  mandag, 18:00 til 19:00

Arrangør

   Europabevægelsen region Syd- og Sønderjylland

Del arrangement