Online Landsmøde 2021: Kun for medlemmer

Online Landsmøde 2021: Kun for medlemmer

Invitation til Europabevægelsens Landsmøde: 29. maj 2021

Kære medlemmer,

Det havde været så fantastisk at mødes fysisk, men da vi ikke kender de endelige retningslinjerne for forsamlinger den 29. maj, og antallet af medlemmer der deltager i vores landsmøder kan variere, har vi besluttet, at landsmødet 2021 bliver online. Det er bedre end ikke at have det.

Til gengæld kan I glæde jer til vores EU-dag i Mariager den 29. august, hvor vi inviterer jer alle til medlemsfest. Det hører I mere om, når vi ses online.

Landsmøde 2021
Der indkaldes hermed til online landsmøde i Europabevægelsen d. 29. maj 2021 fra 12.00 til 16.00.

Alle medlemmer af Europabevægelsen er velkomne. 

Hovedbestyrelsesmøde
Når landsmødet afsluttes, går vi direkte til hovedbestyrelsesmøde, hvor der er valg til udvalg.

Kandidaturer og forslag Øvrige indkomne forslag skal indsendes senest tre uger før landsmødets afholdelse dvs. senest den 8. maj 2021. Forslag til politiske udtalelser, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være fremsat inden kl. 16.00 dagen før landsmødet Forslag, der ønskes udsendt til Hovedbestyrelsen inden et møde, skal være sekretariatet i hænde senest syv dage før mødets afholdelse Ønskes skriftlige kandidaturer udsendt til forsamlingen, skal disse indsendes til sekretariatet senest fredag den 28. maj kl. 12.00.

Tilmelding
 
Tilmelding sker ved at skrive til europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk senest fredag d. 14. maj.

Inden afholdelse af landsmødet blive sendt et link ud til de tilmeldte. 

Se mere:
Dagsorden LM
Dagsorden HB
Vedtægter for Europabevægelsen
Forretningsorden for landsmøde

Jeg glæder mig som sædvanlig til vores gode dialoger. Denne gang online – der er mere brug for proeuropæisk dialog og tænkning nu end længe.

Venlig hilsen og vel mødt
Stine Bosse 

Arrangement information

  Online
}  maj 29, 2021 til april 23, 2024
  lørdag, 12:00 til 10:00
  europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

Arrangør

   Europabevægelsen
  europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

Del arrangement