Oplæg og generalforsamling Region Nordsjælland

Oplæg og generalforsamling Region Nordsjælland

Så er det blevet tid til at afholde generalforsamling hos Europabevægelsen i Region Nordsjælland.

Inden generalforsamling vil der serveres mad, øl og vand.

Herefter vil der være oplæg og debat med Bente Sorgenfrey.

———————————————————————————————-

Generalforsamlingen

Dagsorden
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
5. Behandling af eventuelle forslag
6. Valg af:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Herudover et antal bestyrelsesmedlemmer, dog max 9 medlemmer.
e. 2 revisorer, samt en suppleant herfor
f. Repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse
g. Hovedbestyrelsessuppleanter
h. Delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde
i. Landsmødesuppleanter
7. Eventuelt
Ethvert forslag, som ønskes behandlet og besluttet på den årlige generalforsamling, skal fremsendes til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tidsplan
Kl. 18.30 – 19.30: Der serveres en bid mad, øl og vand til dem, der har lyst og har tilmeldt sig.
Kl. 19.30 – 20.30: Oplæg og debat med Bente Sorgenfrey, Næstformand for Den Danske Europabevægelse
Kl. 20.30 – 22.00: Ordinær Generalforsamling

Deltagelse er gratis og tilmelding skal ske senest den 18. marts 2024 til: Thomas Pedersen: tanyaphorn@hotmail.com (vores kasserer) med tydelig angivelse af hvor mange man kommer til spisning, og hvad man deltager i (a-b-c)

Tid og sted:
Mandag d. 25. marts kl. 18.30-22.00
Kedelhuset
Fredensvej 12 B, 3400 Hillerød

Arrangement information

  Fredensvej 12 B, Hillerød, 3400, Denmark
}  marts 25, 2024
  mandag, 18:30 til 22:00

Arrangør

   Europabevægelsen Region Nordsjælland

Del arrangement