Ordinær generalforsamling i Region København med efterfølgende oplæg

Ordinær generalforsamling i Region København med efterfølgende oplæg

Er du medlem af Europabevægelsen og bor du i København eller Frederiksberg kommuner, så er du meget velkommen til at deltage ved regionens generalforsamling. Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.30 til ca 22.00. Stedet er Salon K hos Huset i Magstræde i Indre By. Der er ikke behov for at tilmelde sig, men du skal have betalt seneste opkrævning af kontingent for at være valgbar til bestyrelse eller andre tillidsvalg. Vi ser frem til at møde dig. Med venlig hilsen på vegne af regionsbestyrelsen Peter Stenbjerre, regionsformand. 

Analytiker Jakob Linnet Schmidt fra DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) indleder aftenen med at fokusere på betydningen af Finlands og Sveriges forventede optagelse i NATO for sikkerhedssituationen i Norden og resten af Europa. Det bliver tidsmæssigt mellem klokken 19.30 og forventet senest klokken 20.30, hvorefter vi afholder generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

1a. Valg af referent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab (regionsforeningen har ikke selvstændig økonomifunktion, så dette punkt udgår)

4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed

a. Forslag til vedtægtsændringer (er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling)

b. Foreningens fremtidige virksomhed (årshjul 2023)

5. Valg af:

a. Formand

b. Næstformand

c. Kasserer

d. Indtil 6 bestyrelsesmedlemmer

e. 2 revisorer

f. 1 Revisor suppleant  

g. Repræsentanter til Den Danske Europabevægelses ordinære landsmøde (24 delegerede beregnet ud fra 709 medlemmer ved årsskiftet til 2023)

h. Valg af suppleanter for delegerede til Den Danske Europabevægelses ordinære landsmøde

i. Repræsentanter til Hovedbestyrelsen (6 personer som i 2022 / 2023 har været bestyrelsen)

6. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes 28.03.2023 kl. 19.30 i Salon K, Huset i Magstræde. Rådhusstræde 13, 2. sal, 1466 København K 

Før selve generalforsamlingen (kl. 19.30 til senest 20.30) har vi et spændende oplæg med Jakob Linnet Schmidt fra DIIS, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål med fokus på betydningen af Finlands og Sveriges forventede optagelse i NATO og Danmarks afskaffelse af forsvarsforbeholdet i EU for sikkerhedssituationen i Norden og resten af Europa.  

Der er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen pr mail via landssekretariatet mandag den 27. februar 2023 til alle medlemmer i regionen.

De bedste hilsner,

Peter Stenbjerre
Regionsformand i region København/Frederiksberg

Arrangement information

  Rådhusstræde 13, 2. sal, København K, 1466
}  marts 28, 2023
  tirsdag, 19:30 til 22:00

Arrangør

   Europabevægelsen København/Frederiksberg

Del arrangement