Ordinær generalforsamling – Region Københavns Omegn

Ordinær generalforsamling – Region Københavns Omegn

Europabevægelsen i Københavns Omegn indkalder herved til ordinær generalforsamling

onsdag den 24. marts 2021 kl. 19:00

Regionsbestyrelsen har naturligvis grundigt overvejet, hvordan vi under Coronakrisen kan afvikle generalforsamlingen og samtidig tilgodese deltagernes sikkerhed og overholdelsen af myndighedernes bestemmelser.

For første gang i foreningens historie afholder vi derfor generalforsamlingen online på internettet ved brug af mødeprogrammet Microsoft Teams. Der bliver derfor intet foredrag i forbindelse med generalforsamlingen, fordi vi har valgt at gemme dette, til vi igen kan mødes fysisk. Vi kan desværre heller ikke servere smørrebrød som vanligt.

Vi medsender følgende bilag

  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Dagsorden for generalforsamlingen
  • Det reviderede årsregnskab for 2020

Vi håber på, at mange vil deltage og gør for en ordens skyld opmærksom på, at kun medlemmer af Den Danske Europabevægelse i Region Københavns Omegn har stemmeret.

Tilmelding er nødvendig senest mandag den 22. marts 2021 til Nils Juhl Andreasen, e-mail: nilsjuhlandreasen@gmail.com, tlf. 40971805.

Nils Juhl Andreasen styrer det tekniske vedrørende Microsoft Teams og vil sende et link til Teams til  alle tilmeldte.

Bilag:

1 beretning 

1 dagsorden

1 årsregnskab

Arrangement information

  Microsoft Teams
}  marts 24, 2021 til maj 27, 2024
  onsdag, 19:00 til 21:49
  nilsjuhlandreasen@gmail.com

Arrangør

   Bestyrelsen Region Københavns Omegn
  nilsjuhlandreasen@gmail.com

Del arrangement