Generalforsamling med efterfølgende fyraftensmøde: Sveriges formandskab for EU

Generalforsamling med efterfølgende fyraftensmøde: Sveriges formandskab for EU

Fyraftensmøde: Sveriges formandskab for EU v. ambassadør Charlotte Wrangberg
Sverige har været medlem af EU siden 1995 og overtog formandskabet for EU ved årsskiftet. Formandskabet varer til og med juni og det er tredje gang, at Sverige har formandskabet.

I arrangementet deltager ambassadør Charlotte Wrangberg, der vil fortælle om landets prioriteter for formandskabet.

Tilmelding:
Man tilmelder sig arrangementet med ambassadøren på odensebib.dk under arrangementer.

Generalforsamling:

Kære medlemmer af Europabevægelsen Fyn

Hermed indkaldes I til generalforsamling i Europabevægelsen Fyn onsdag den 22. marts kl. 20.00. Alle medlemmer af Europabevægelsen og Europæisk Ungdom bosat på Fyn er stemmeberettiget. 

Møde med Sveriges ambassadør Charlotte Wrangberg om de svenske prioriteter for landets formandskab for EU afholdes forud for generalforsamlingen kl. 18.00-19.30. Efter mødet og forud for generalforsamlingen kl. 19.30-20.00 vil vi byde på en sandwich og sodavand. Af hensyn til bestilling, må man gerne anmelde sin ankomst til skrivtil@eubevfyn.dk. Ønsker du at kandidere til en af posterne, men har du ikke mulighed for at deltage, kan du skrive til skrivtil@eubevfyn med oplysning om hvad du kandiderer til og gerne med lidt tekst om dig selv. 

Vi har med 5 delegeretpladser til Landsmødet den 9. maj og 2 pladser i Hovedbestyrelsen med fire årlige møder, ofte brug for suppleanter. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis det kunne have interesse og du vil ikke være forpligtet til at deltage i landsmøde eller hovedbestyrelsesmøde, skulle du blive valgt. 

Mødet med ambassadøren og generalforsamling foregår i lokale 3.6, Odense Hovedbibliotek, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.

Dagsorden

1. Valg af dirigent,
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og budget til orientering.
4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
5. Behandling af indkomne forslag, jvf. § 5.
6. Valg af
a. formand
b. kasserer
c. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er stadig korrekt valgt med færre end 7 bestyrelsesmedlemmer.
d. Valg af et antal suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år.
e. Valg af 2 revisorer samt eventuelle suppleanter herfor for en periode på 1 år.
f. Valg af repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse samt eventuelle suppleanter herfor for en periode af 1 år.
g. Valg af delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde samt eventuelle suppleanter herfor for en periode på 1 år.
7. Eventuelt.

Tilmelding:
Man tilmelder sig arrangementet med ambassadøren på http://www.odensebib.dk under arrangementer.

Med venlig hilsen, Finn Hartvig Nielsen, formand Europabevægelsen Fyn

Arrangement information

  Østre Stationsvej 15, Odense, 5000
}  marts 22, 2023
  onsdag, 18:00 til 21:00

Arrangør

   Europabevægelsen Fyn, Europe Direct Odense og Europæisk Ungdom Fyn

Del arrangement