Valg til Europaparlamentet- hvad betyder det for dig?

Valg til Europaparlamentet- hvad betyder det for dig?

Europabevægelsen Østjylland og Europæisk Ungdom Aarhus inviterer til offentligt debatmøde om det kommende valg til Europaparlamentet i juni 2024.

Det meste af den lovgivning, vi som borgere i Danmark er underlagt, er forberedt og besluttet i EU. De valgte danske Europaparlamentarikere er danskernes mulighed for at holde styr på og få indflydelse på denne lovgivning, som har betydning for både Danmark og det øvrige EU – og ofte ud over EU’s grænser.

Alligevel har vi herhjemme kun begrænset fokus på arbejdet i Europaparlamentet, der ofte kun detailbehandler lovgivning, som allerede er fastlagt i EU.

Emner som klima, sikkerhedspolitik og sundhed er alle områder, der i de seneste år har krævet løsninger på tværs af grænser. Arrangementet er derfor en oplagt mulighed for at høre hvilke indflydelsesmuligheder danske parlamentsmedlemmer har haft i EU, og hvordan kandidaterne vil fokusere på at forme EU’s fremtid.

Til arrangementet kommer Rasmus Nordqvist, kandidat for SF til EU-valget i 2024, Henrik Dahl, spidskandidat for Liberal Alliance til EU-valget i 2024, Carsten Kissmeyer, kandidat for Venstre til EP-valget 2024 og Kathrine Richter, grundlægger af den danske del af det paneuropæiske parti Volt og spidskandidat for partiet til EU-valget i 2024.

De fire kandidater vil indgå i en politisk debat centreret omkring Europas fremtid. 

Der vil være sandwich og kaffe, vand, øl/vin til alle tilmeldte.

Tilmelding: Arrangementet er offentligt og gratis. Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig via sms på 40453413 eller e-mail oleqvistp@gmail.com.

Tid og sted:
kl. 17-00-20.00
Maritzasalen – FO-byen, Frederiksgade 78 C (nær Rådhuspladsen), Aarhus 8000

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers

Arrangement information

  Frederiksgade 78C, Aarhus, 8000
}  november 16, 2023
  torsdag, 17:00 til 20:00

Arrangør

Arrangement lokation

Del arrangement