Nu nærmer højtiden sig, og julefreden kan snart sænke sig efter et dramatisk år. Ruslands invasion af Ukraine har forandret Europa og vores opfattelse af vigtigheden af det europæiske samarbejde. Vi er nødt til at stå sammen, hvis vi vil forsvare de værdier, som har skabt det trygge samfund, vi lever i. Her er et forpligtende samarbejde som EU helt afgørende. Det har mange danskere heldigvis fået øjnene op for, hvilket vi så i forbindelse med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Det var et meget solidt signal om, at danskerne gerne vil det europæiske samarbejde. Vi kan godt være tilfredse med den indsats, vi som Europabevægelsen gjorde i forbindelse med afstemningen.

I det nye regeringsgrundlag står EU stærkere end tidligere set. Det er en vigtig erkendelse, og langt fra tidligere skiftende regeringers noget lunkne tilgang til det europæiske samarbejde. Verden har forandret sig, og muligheden for at sejle under bekvemmelighedsflag er forsvundet som dug for solen. Desværre er spørgsmålet om permanent grænsekontrol lidt mere uldent i regeringsgrundlaget. Der bliver talt om at se på at lempe på kontrollen for pendlere, men sagen er jo, at Danmark burde følge resten af Schengen-området og helt droppe kontrollen. Det er spørgsmål, som Europabevægelsen kommer til at rejse igen og igen overfor den nye regering, for det er ganske enkelt en symbolpolitik uden nogen som helst effekt på vores egen tryghed. Til gengæld er det dyrt og skaber mange daglige udfordringer for pendlere og dem som lever af handel på tværs af de danske grænser. 

I denne uge har jeg været i Bulgariens hovedstad Sofia på invitation af den tyske Friedrich Naumann Stiftung. Jeg skulle bl.a. tale ved en konference omkring decentralisering og digitalisering. Her har vi i Danmark nogle gode erfaringer, som Bulgarien er meget interesseret i.

Med et stærkt faldende befolkningstal og affolkning af landområderne, så skal der nye løsninger til, hvis sammenhængskraften skal bevares. Det er jo en debat, vi også kan genkende fra Danmark. Desværre lider Bulgarien af udbredt korruption, mistillid til de demokratiske institutioner og en svag presse. Det er en farlig kombination i en tid, hvor Rusland forsøger at underminere demokratiet i en række svage stater i Europa. Derfor er der behov for at styrke samarbejdet med de kræfter, som vil udvikle demokratiet og den frie presse. Det er faktisk en overkommelig opgave, i forhold til de udfordringer vi ellers står overfor, og omkostningerne ved at lade være kan være meget høj. Udover at være hovedtaler sammen med Bulgariens minister for regional udvikling, så var jeg også gæst i ”Go’ Morgen Bulgarien” på det statslige tv. Det var en spændende oplevelse på trods af de sproglige forskelle.  

Jeg ser frem til at møde mange af jer i det nye år til de gamle og nye arrangementer, vi har planlagt til det kommende år. Eksempelvis kommer landsmødet til at være i et helt nyt format og vi kommer også til at have flere familievenlige arrangementer.

Jeg vil slutte mit julebrev af med at plukke lidt fra den julehilsen, som udgår fra den forstokkede rektor i Hans Scherfigs ”Det forsømte forår”: Julen er hjemmenes fest! Den der har været flittig, kan nu hvile et par dage, andre kan få en chance til at komme efter, hvad de har forsømt! Fred på jorden og i mennesket velbehag. God jul! 

Jens-Kristian Lütken
Formand for Europabevægelsen