Georgien bliver 27. november formand for Europarådet. Posten overtages fra Frankrig.

Hvert halve år skifter formandsposten i Europarådet hænder. Siden 17. maj har Frankrig været i spidsen for organisationen. Her har prioriteterne været:

  • At styrke og beskytte det europæiske system for menneskerettigheder
  • At arbejde mod et forenet Europa og fremme ligestilling og sameksistens
  • At modernisere Europarådet ved at imødegå nye udfordringer, som menneskerettighederne og retsstaten står over for

Georgien afholder en pressekonference 27. november, hvor deres prioriteter vil blive præsenteret for offentligheden. Du kan læse mere om de franske fokusområder her.

Europarådet kæmper for menneskerettigheder og demokrati

Europarådet blev dannet den 5. maj 1949 af 10 lande – heriblandt Danmark – for at sikre fred og stabilitet efter Anden Verdenskrig. Europarådet er siden vokset og tæller i dag alle EU-lande samt lande som Tyrkiet, Serbien og Ukraine. Europarådet er ikke en EU-institution, selvom den bygger på de samme værdier som EU; nemlig menneskerettigheder, demokrati og retsstatprincippet. Europarådet er baseret på mellemstatsligt samarbejde og adskiller sig derved fra EU’s overstatslige samarbejde. Læs mere om Europarådet her.

Europabevægelsen fejrer skiftet 6. december

Europabevægelsen er informationskontor for Europarådet i Danmark. Derfor står vi selvfølgelig også for at fejre formandsskiftet! Det gør vi 11. december sammen med både den franske og georgiske ambassadør, hvor den franske ambassade slår dørene op til en spændende aften med debat om Europas tilstand. Du kan læse mere om arrangementet her.

Du kan læse mere om Europarådet på deres hjemmeside her.