Af Anja Philip, formand, Forbrugerrådet Tænk

En af de vigtige politiske begivenheder i 2024 bliver valget til Europa-Parlamentet og den efterfølgende konstituering af en ny EU-Kommission.

I Forbrugerrådet Tænk oplever vi EU som uhyre vigtig. Man plejer at sige, at 80 pct. af al forbrugerlovgivning kommer fra EU, og derfor siger det sig selv, at vi har blikket stift rettet mod Bruxelles i det forbrugerpolitiske arbejde.

Hovedoverskrifterne på den nuværende EU-Kommissions arbejdsprogram har været grøn og digital omstilling, og det har de europæiske forbrugerorganisationer støttet fuldt ud op om. Det er derfor også med bekymring, vi ser politiske vinde i EU, der arbejder for, at en ny EU-Kommission skruer ned for ambitionsniveauet i den grønne omstilling. Det er det stik modsatte, der er brug for. Vi er ikke i mål, hverken med den grønne eller den digitale dagsorden.

EU har ganske vist taget nogle gode og vigtige skridt på begge dagsordener. Der er taget fat på at stille krav til produkternes holdbarhed og reparerbarhed, og vi har fået klarere regler imod greenwashing. På det digitale område er der sat en række hegnspæle op omkring tech-giganterne, både når vi snakker digitale salgsplatforme, og når vi taler om brugen af kunstig intelligens.

Men vi har brug for en fortsat og skærpet europæisk indsats for, at det bæredygtige valg kan blive det lette valg, og at vi får gang i den cirkulære økonomi.

Vores nuværende forbrugsmønster belaster klima, natur og miljø mere end kloden kan tåle, og opgaven med at ændre på forbruget er en alt for stor opgave til at blive løftet af den enkelte forbruger. Vi har brug for modige politikere og ansvarlige virksomheder, der skaber rammerne for ændringer i vores madvaner, måden vi transporterer os på, hvordan vi opvarmer vores boliger, hvad vi (og vores pensionsselskaber) investerer i, og i det hele taget hvilke produkter vi køber eller ikke køber, og hvordan ressourcerne i dem kan genbruges.

Vi hører ofte politikere, der er bange for forbrugernes reaktion, hvis prisen på flyrejser eller oksekød stiger, eller der skrides ind over for benzinbiler. Men talrige undersøgelser viser, at der er et stort flertal af forbrugerne i hele Europa, der er bekymrede for klimaet og synes, at politikerne skal gøre mere. Selv om reaktionen kan være en anden, når de konkrete indgreb kommer, viser erfaringerne, at forbrugerne accepterer politiske beslutninger, hvis de er enige i problemet. Og regningen kan vi ikke slippe for – den kommer, enten som betaling for at nå i mål med den grønne omstilling, eller som betaling for skaderne efter bl.a. klimaforandringer. Lad os vælge det første!

Det er en stor opgave. EU er på rette spor, men det er afgørende, at en ny EU-Kommission ikke anser klima og miljø og en ansvarlig produktion og forbrug som et sektoranliggende, der varetages af et enkelt generaldirektorat. Det skal være overskriften for den samlede EU-Kommissions arbejde.

Også den digitale udvikling kræver en fortsat indsats for at beskytte og styrke forbrugerne i den digitale verden. Vi skal tages hånd om forbrugerbeskyttelsen, når vi taler om internetforbundne ”smarte” produkter og services. Der skal skrides ind over for diskrimination i algoritmerne, kommerciel overvågning, udnyttelse af svage grupper, herunder børn, der udsættes for aggressive reklamer, stigningen i svindel på nettet og hjælp til at forbrugerne kan følge med i de nye betalingsformer, der ruller ned over os. Også i en ny æra hvor kunstig intelligens er blevet hver mands eje. Der er kort sagt stærkt brug for en opdatering af forbrugerrettighederne, så de kommer til at svare til de nuværende og fremtidens digitale markeder.

Verden har de sidste par år bevæget sig i en stadig mere usikker retning, og det er klart, at sikkerhedspolitik og andre globale dagsordner fylder mere i politikernes hoveder, end det gjorde for bare få år siden. Men disse problemer skal håndteres sammen med klimakrisen, biodiversitetskrisen og den digitale udfordring – ikke adskilt fra det. Det håber vi også det nyvalgte Europa-Parlament og den nye EU-Kommission vil se og arbejde for.