PRESSEMEDDELELSE

 København, 15.december 2023

Glædeligt med ny og bred europapolitisk aftale

Europabevægelsen glæder sig over ny og bred europapolitisk aftale, men havde dog gerne set, at regeringen blev udvidet med en egentlig europaminister.

Rammerne for Danmarks tilgang EU i de kommende år er endeligt på plads. Bl.a. vil Danmark støtte, at EU træffer flere udenrigspolitiske beslutninger med flertal i stedet for enstemmighed, ligesom vetoretten på en række andre områder skal afskaffes – bl.a. i forhold til EU’s langtidsbudget – med dansk støtte.

Desuden slås det fast, at Danmark skal arbejde for, at Ukraine og andre nabolande mod øst og på Vestbalkan tilbydes et ”klart og troværdigt perspektiv om medlemskab” af EU-samarbejdet, hvilket reelt betyder, at Danmark støtter et EU, der med tiden udvides til flere end 30 medlemslande.

– Vi har ventet længe på denne aftale. Særligt den russiske krig i Ukraine og Ukraines mulighed for at blive fuldgyldigt medlem af EU har gjort det åbenlyst nødvendigt, at vi fra dansk side gentænker vores position i forhold til EU´s manøvredygtighed. Vetoretten er en hæmsko på flere områder – særligt på det sikkerheds- og udenrigspolitiske område, hvilket jo også var ganske tydeligt under det seneste topmøde i Bruxelles, siger Europabevægelsens formand Jens-Kristian Lütken.

Den nye aftale betyder også, at Danmark skal arbejde for at finde holdbare europæiske løsninger, når det kommer til flygtninge og migranter, hvor fokus skal ligge på samarbejde med lande uden for EU.

– Der kunne vi godt have ønsket os, at regeringen ville arbejde for at få det danske retsforbehold afskaffet, fordi det betyder, at vi mister indflydelse på processen og de endelige beslutninger, når vi ikke sidder med ved bordet.

Den nye europapolitiske aftale afløser en tilsvarende aftale fra 2008 og støttes bredt i Folketinget. Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er dog ikke med i aftalen.

– Europa og EU ser betydeligt anderledes ud end for 15 år siden, og det er derfor vigtigt med en ny aftale. Vi håber selvfølgelig på, at aftalen er så rummelig trods visse mangler, at den er med til at styrke Danmarks indflydelse i EU, men også styrke EU på vitale områder, siger Jens-Kristian Lütken med henvisning til, at det af aftalen fremgår, at Danmark skal fokusere på at få flere danskere ansat i EU-systemet.

– Også derfor havde det været godt, hvis der havde været opbakning til, at regeringen blev udvidet med en egentlig europaminister. EU kommer til at spille en fortsat større rolle, og vi skal selvfølgelig være med i forreste linje, siger Jens-Kristian Lütken.

For uddybninger eller yderligere information:

Europabevægelsens formand Jens-Kristian Lütken: 30 91 98 00

eller

Presse- og kommunikationsansvarlig Stig Jonstrup Pedersen 22 51 67 57