Vi har brug for en ny europapolitisk aftale. For der er sket unægteligt meget i verden, siden den seneste blev indgået i 2008. Så det er på tide og på sin plads, at regeringen vil tage initiativ til at forny den. Og jeg håber, at Folketingets partier vil have blik for EU’s rolle i verden, når de sætter sig ved forhandlingsbordet.

I maj lancerede regeringen sin udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som desværre er nærmest helt støvsuget for ord om beskæftigelse og arbejdsmarked. Den nye europapolitiske aftale må ikke blive endnu et kapitel i den saga. For arbejdsmarkedet er kernen i ethvert samfund. Også udenfor EU.

Alt for mange mennesker går hver dag på arbejde uden grundlæggende rettigheder. Men et stærkt og stabilt arbejdsmarked er en forudsætning for et velfungerende samfund.

I verden omkring os arbejder 2 milliarder mennesker i dag i den uformelle økonomi, hvor det halter gevaldigt med regulering og arbejdstagerrettigheder. Behovet for at formalisere den økonomiske aktivitet er stort. Til gavn for både arbejdstagere, virksomheder og samfund. Det vil give mennesker et anstændigt arbejde, øge produktiviteten, og skrøbelige samfund vil blive mere stabile.

Faktisk er verdens lande enige. Tilbage i 2015 vedtog verdens regeringer og de globale organisationer for arbejdsgivere og arbejdstagere nemlig en ny standard for netop den formalisering. Men der er meget lang vej endnu. Og derfor er det helt afgørende, at Danmark har øje for det i Bruxelles. Og det samme gælder for EU, der har en central rolle i verden. Gennem gode handelsaftaler og i udviklingsarbejdet.

EU’s rolle i verden bør få opmærksomhed i forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale. For den geopolitiske situation er en anden i dag, end den var for 15 år siden. Vi skal se ud over egen næsetip og huske vores globale ansvar, når en ny aftale skrues sammen. Og dét skal Danmark skubbe på for.