“Danmark skal være i hjertet af vores eget kontinent”. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale. Formuleringen minder om sætningen “Danmark skal ind i kernen af EU”, som Helle Thorning-Schmidt ytrede i sin statsministertid. Helt tilbage til Tony Blair 1997 har vi hørt udtrykket om, at Storbritannien skulle være i “hjertet af EU”.

Hjertet af EU sidder i os selv

Jævnligt opstår spørgsmålet derfor: “Hvad betyder hjertet/kernen af EU?”. Hvad er centeret, og hvad er periferien? Nogle ville mene, at pege på elementer som euro-samarbejdet, forsvarssamarbejdet og finanspagten, som kun dele af EU-landene indgår i.

Ifølge vores formand Stine Bosse er hjertet af EU mere et sindelag. Dén, som har EU-fællesskabet i hjertet, er i hjertet af EU. Det er det fælles samarbejde, viljen til opofrelsen, de fælles kompromisser – i stedet for ultimative krav – der udgør hjertet af EU.

Du kan læse vores formand Stine Bosses bud på “hjertet af EU” her i Altinget.

En rød tråd for Europabevægelsens engagement i debatten

En rød tråd for Europabevægelsens engagement i EU-debatten er ofte, at vi opfordrer til kompromisvilligheden. Da regeringen indgik i sparebanden og stillede krav om en milliard-rabat i forhandlingerne om genopretningspakken og EU-budgettet i sommeren 2020, var vores formand en fremtrædende kritiker i mediebilledet. I en anden boldgade har vores formandskab ofte kritiseret veto-fænomenet i udenrigspolitikken, hvor blot ét land kan blokere for udenrigspolitiske løsninger, der kræver enstemmighed. På samme måde har vores formandskab kritiseret – uden sammenligning til den danske regering vel at mærke – når Ungarn og Polen har truet med at blokere for vedtagelsen af EU-budgettet, hvis retsstatsmekanismen – der skal håndhæve europæiske værdier – blev stemt igennem.

Er du enig? Ønsker du også et europæisk samarbejde, hvor EU-landene søger de fælles løsninger og kompromiserne, der kan gøre lidt ondt, men ofte er til det fælles bedste? På klima, tech, skat, udenrigspolitik og forsvar. Så meld dig ind i Europabevægelsen.

Page Title

Bliv medlem af Europabevægelsen