Af Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd

Når Mette Frederiksen tager til ekstraordinært budget-topmøde den 20. februar med de andre stats- og regeringschefer fra de øvrige EU-lande, håber jeg, at den danske statsminister og kollegerne vil bringe et lille ønske med til forhandlingsbordet.

For midt i forhandlingerne om de flerårige budgetprioriteringer mellem migration, klimainvesteringer og forskning frem til 2027 er der altså også brug for at huske på – og huske os selv på – hvordan vi også styrker båndene mellem Europas folkeslag.

En måde at styrke den mellemfolkelige samhørighed på er at skrue op for blusset under Erasmus+. Erasmus+ er EU’s program, der uddeler støtte til uddannelse, unge og sport. Det er mest kendt for støtten til studerendes udvekslingsophold i et andet EU-land, men har også mange andre underområder – bl.a. støtte for organisationer som den jeg kommer fra.

En vej til varig fred og velstand

Forståelsen mellem mennesker på tværs af kulturer og sprog opstår nemlig i samtalen. I det fysiske møde. Uanset om det sker i frivillige foreninger i civilsamfundet, der mødes på tværs af grænser, eller om det er studerende, der tager et semester i Spanien, Tyskland eller Litauen.

Den mellemfolkelige samhørighed, forståelse og venskaber er det, der på sigt skaber et stabilt og fredeligt kontingent. Helt i EU’s ånd, fra da man med grundlæggelsen af kul- og stålunionen efter 2. verdenskrig valgte, at samhandel og økonomisk afhængighed mellem gamle fjender skulle være vejen til varig fred og velstand.

Gode takter, men holder det?

Heldigvis har vi allerede set gode signaler fra Bruxelles og Strasbourg, når det gælder Erasmus+. Den tidligere EU-kommission foreslog en fordobling af finansieringen til Erasmus+, og den nuværende kommission med Ursula von der Leyen i spidsen har sågar foreslået en tredobling. Det samme ønsker Europa-Parlamentet. Men i budgetprocessen skal regeringscheferne i Det Europæiske Råd også være med.

Så som formand for mere end 600.000 danske børn og unge, som gerne skal have gode muligheder for at lære Europa at kende, få en anden kultur ind under huden og skabe både venskab og forståelse, så håber jeg, at EU’s regeringschefer vil huske at skrue op for ungdomsprogrammerne under Erasmus+ i den næste otteårige budgetperiode.

Det er en vigtig investering i en fredelig og forenet fremtid for Europa.