Facebook Kodeks

Presse- og kommunikationsansvarlig

Emil Sloth Andersen
+45 22 51 67 57

Nyheder

Arrangementer

Tak, fordi du er aktiv i debatten på siden. Vi ønsker, at Europabevægelsens side skal være et godt sted at være for alle. Derfor har vi udarbejdet nogle få retningslinjer for siden. Retningslinjerne er udformet med udgangspunkt i Facebooks retningslinjer.

Denne side varetages og modereres af Europabevægelsen.

Som udgangspunkt ønsker vi ikke at slette indlæg og kommentarer på Facebook-siden, ligesom vi ønsker, at det ikke er nødvendigt at fratage nogen skriveadgangen på siden. Men vi forbeholder os retten til at moderere ved at slette indlæg, der ikke overholder retningslinjerne. Og i yderste konsekvens forbeholder vi os retten til at fratage en bruger skriveadgangen på siden midlertidigt eller permanent.

Spam

Gentagelser af identiske kommentarer slettes og enslydende tekster, som optræder på flere steder, slettes.

Links til eksempelvis artikler og YouTube-videoer, som postes uden yderligere kommentar om, hvorfor linket er relevant i relation til opdragelse, slettes.

Reklame eller indlæg, som fungerer som henvisning for at skabe trafik til andre platforme eller andre sider på Facebook, slettes. Ligeledes fjernes links til underskriftsindsamlinger m.m.

Kommentarer til opslag, der ikke har noget med opslagets emne at gøre, slettes.

Kun faktiske personer

Indlæg fra falske profiler eller kampagnesider slettes, ligesom vi ikke accepterer dobbeltprofiler i henhold til Facebooks retningslinjer.

God tone

Indlæg, som er injurierende, hadefulde, racistiske, diskriminerende, krænkende eller truende, slettes, og gentagne overtrædelser medfører udelukkelse fra siden uden varsel. Trusler mod sidens indehaver eller andre debattører vil blive anmeldt til relevante myndigheder. Vi fjerner kommentarer med oplysninger, som vi vurderer, er til gene for andre.

Da det er en offentlig side, bør du være varsom med at oplyse dine personlige kontaktoplysninger i kommentarsporet. Af hensyn til din egen sikkerhed fjerner vi kommentarer, der indeholder personfølsomme oplysninger.

Oplever vi, at du har til hensigt at genere andre på siden eller sabotere debatten, forbeholder vi os retten til efter en enkelt advarsel som svar til dig at fratage dig skriveadgangen til siden.

Vi henviser desuden til Facebooks eget regelsæt og community guidelines, som du kan finde her:

Oplever du problemer på vores Facebook-side, er du efter din egen opfattelse uretmæssigt fået slettet en kommentar eller blevet uretmæssigt frataget din skriveadgang midlertidigt, er du velkommen til at kontakte os på europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk og få en begrundelse. Indlæg på Facebook-siden omkring vores moderation vil blive fjernet. Sletter vi indlæg på siden, er du velkommen til at henvende dig til os og få din slettede tekst tilsendt pr. mail, så du kan rette de ting, der stred imod retningslinjerne og poste den på ny. Vi gemmer den slettede tekst i 14 dage efter sletning.

Vi reviderer løbende vores retningslinjer sammen med dig. Har du input til, hvordan vi kan videreudvikle dem, så skriv det til os på mail europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk.

Download Europabevægelsens logo her

Følg os på de sociale medier

Kontakt

Europabevægelsen
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 141 141
CVR: 46113128
Mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

HAR MODTAGET TILSKUD FRA