Danmark og verden befinder sig i en ekstraordinær situation. Ikke alle regionsforeninger nåede at afholde generalforsamling med valg til tillidsposter inden Danmark lukkede. Regionsforeningerne har derfor nu takket ja til at fortsætte i en valgperiode endnu. For nye der ønsker at blive frivillige, er der god mulighed for at blive indsuppleret i bestyrelsen.

Læs mere om regionsforeningerne her

Europabevægelsen ønsker tillykke til alle genvalgte og takker for indsatsen.

Der er altid plads til dig i Europabevægelsen

Selvom vi befinder os i en historisk vanskelig situation, er du altid meget velkommen til at være aktiv i Europabevægelsen. Er du medlem, og har du lyst til at være endnu mere aktiv – f.eks. fordi du har idéer til eller indsigt i emner, som vi kunne debattere eksternt, eller ved at skrive i Europabevægelsens navn – så skriv endelig til Europabevægelsens sekretariat på europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

Du kan også være aktiv ved at arrangere studierejser (når det engang bliver muligt igen), eller ved at hjælpe til med, at vi fortsat har en smidig og opdateret organisation. Du skal være så velkommen.

Ønsker du at blive medlem af vores udvalg, kan du kontakte formændene

Politisk Udvalg: Kristian Ersbøll kristianbergpoulsen@gmail.com

Internationalt Udvalg: Jens-Kristian Lütken jens-kristian_lütken@kk.dk

Organisatorisk Udvalg: Susanne Mattsson mattson.sus@gmail.com

Tak til alle vores tillidsvalgte og alle medlemmer – uden jer var der ingen Europabevægelse. Vi tror på, at vi er stærkere sammen, og det bliver vi ved med at kæmpe for!