Europa står midt i voldsomme omvæltninger, der kun lige er begyndt, udløst af en række næsten eksistentielle kriser: Ruslands krig i Ukraine, klimaændringer og faldende biodiversitet for at nævne nogle af de største. Her har Europa-Kommissionen en helt central rolle som dem, der skal lægge sporene til de løsninger, som ministerråd og Europa-Parlament skal beslutte.

Vi har brug for mere dialog og mindre polarisering. Derfor vil vi indlede en strategisk dialog om fremtidens landbrug i EU”. Sådan sagde Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand d. 13. september. Man kunne synes, at dialog burde være en selvfølgelighed – men det er kun en lang sommerferie siden, at Kommissionens forslag til en naturgenopretningslov splittede Europa-Parlamentet i to stort set lige store dele, men endte med at vedtage en væsentlig ændret version med en snæver margin.

Det helt centrale spor, som Europa-Kommissionen under Ursula von der Leyens lederskab har lagt, er den europæiske grønne pagt – The European Green Deal – der har som ambition at omstille hele det europæiske samfund til en bæredygtig fremtid. Det er og har været et enormt projekt med enorme konsekvenser for alle. Netop derfor er det afgørende at finde den rigtige balance, så alle kan finde sig selv i projektet. Og at det ikke er lykkedes, er afstemningen i Europa-Parlamentet om Kommissionens forslag til en naturgenopretningslov det symbolske og tydeligste eksempel på. Det lykkedes Kommissionen med sit forslag at gøde en fornemmelse af en modsætning mellem land og by – med risiko for at gøre landmænd og landdistrikter til modstandere af den naturgenopretning, som de skal være den centrale medspiller til.

Derfor: Det skulle være et lønlig håb herfra, at Ursula von der Leyens løfte om dialog er en erkendelse og et ægte ment ønske om at sikre, at landmændene bliver medspillere. Det sidste Europa har brug for lige nu er en dyb konflikt mellem land og by. Eller mellem nye medlemsland og gamle medlemslande. Eller mellem rige lande og fattige lande.