Hvidovreborgeren Erik J.M. Pedersen, der er næstfmd. i Europabevægelsen, klar til debat i sit hjem.

 

Læs artiklen her!

Af: Niels Erik Madsen Publiceret: Hvidovreavisen, 29.01.2019