COP27 i Egypten

I denne uge mødes verdens ledere til klimakonference i Sharm el-Sheikh. På dagsordenen er der især fokus på, hvorvidt rige lande skal kompensere fattige lande for klimaforandringer.

Til at repræsentere EU deltager Charles Michel og Ursula von der Leyen. EU har en ambition on, at der globalt sættes mere ind på at nå målene fra Parisaftalen, især i forhold til at der ikke skal komme temperaturstigninger på mere end 1,5 grad.

Læs mere her.

Møder om budgettet

I denne uge mødes både finansministrene og EU-Kommissionen for at drøfte budgettet for 2023.

EU’s økonomiske styringsramme består bl.a. af det europæiske semester og stabilitets- og vækstpagten. Den 9. november præsenterede EU-Kommissionen sit forslag til at reformere rammen for økonomisk styring, stabilitets- og vækstpagten. Samtidig skal rammen være bedre i stand til at opdage og korrigere ubalancer i statsbudgettet. Få medlemslande efterlever de nuværende krav, der har været suspenderet siden foråret 2020 på grund af Covid-19. Så nu er spørgsmålet om disse regler skal forlænges eller der skal strammes op.

Rådet for Den Europæiske Union har tidligere meldt ud, at man ønsker at have en forsigtig tilgang til budgettet næste år, for derved at sikre at der er råderum i budgettet til at håndtere de usikre tider med krig på kontinentet og stigende inflation.

Læs mere om budgetforhandlingerne her og her.

Hvad gør vi med sikkerhedssituationen i EU?

EU-kommissærerne skal desuden præsentere deres sikkerheds- og forsvarspakke, som omfatter en ny militær mobilitetsplan og et forslag til EU’s cyberforsvarspolitik. Disse initiativer er en del af det strategiske kompas, som er den nye EU-militære strategi vedtaget af Rådet i marts 2022.

Diskussionen om EU’s forsvars og sikkerhedspolitiske situation er i høj grad blusset op efter Ruslands invasion af Ukraine tilbage i februar. Derfor bliver disse EU-tiltag interessante at følge for at blive klogere på, hvilken position EU vil tage.

Page Title

Bliv Medlem af Europabevægelsen