Kære medlem

Jeg forestiller mig, du har set det: Vores slogan, Stærkere sammen. Det inkarnerer det, vi står for: Troen på, at ingen af tidens kriser kan løses af ét europæisk land alene. COVID-19-krisen, den økonomiske tsunami, migrationskrisen og klimakrisen. Alle kræver de fællesskab, forpligtelse og handlekraft.

Det er underligt, når den danske regering, der har klaret alt så flot, søger bilateralt fælleskab med mindre lande, f.eks. Østrig, mens RescEU opbygges for netop at lave et civilt beredskab om værnemidler m.m. Lad os bruge kræfterne sammen!

Sundhed er ikke et EU-anliggende. Det skal det heller ikke være, men vi skal søge fællesskabet for at skabe den væsentlige overbygning, der nu er så åbenlyst nødvendig for at beskytte os mod pandemier. Alarmsystemer. Forskning. Civilt beredskab.

Den økonomiske tsunami bliver ufatteligt stor. Lige nu går vi rundt i huset og fløjter, men ”morderen” er kommet ind gennem køkkenvinduet. EU bruger kolossale summer på fælles genopretning. Vi skal arbejde for, at det sker på en sund måde. Klimainvesteringer. Grønne løsninger. Og vi skal ikke finansiere stater, der ikke vil leve op til europæiske værdier.

Brug penge i syd – ikke i øst
Her tænker jeg særligt på Polen og Ungarn. Vi skal bruge pengene i syd og ikke i øst, hvis de ikke vil følge de helt centrale spille regler. Lad dem lege med Putin, hvis det giver mere mening for dem.

500.000 arbejdspladser er direkte afhængige af det europæiske fælles marked m.m. 65 procent af dansk eksport går til EU-lande. Derfor er et fokus på en koordineret genåbning helt afgørende.

DF frygter både problemer og løsninger 
Vi kan ikke bare stå alene og frygte både de europæiske problemer og de europæiske løsninger. Det gør DF, som nu helt officielt vil have Danmark ud af EU. De argumenterer cirkulært: EU fejler under alle kriser, som vi i øvrigt ikke mener, EU skal blande sig i! Tak for ærligheden, i det mindste.

Men EU handler. EU er præcis det, vi ønsker. Og EU er den eneste succesfulde konstruktion, hvor frivillighed mellem stater faktisk virker.

Den næste EU-vision
For nyligt har regeringscheferne blåstemplet den økonomiske hjælpepakke – med lån til virksomheder og jobprogrammer, som finansminstrene blev enige om. Nu handler diskussionen om EU’s næste budget og en fælles genopretningsplan til astronomiske beløb. Den næste EU-vision fødes i disse uger.

Diskussionen er vanskelig at navigere i. Mit kompas er troen på solidaritet på tværs af nationer. Viljen til at løfte i flok. Og evnen til at glemme gammelt nag. Den næste vision, der bliver realiseret i EU, skal både:
1) få os ud af den økonomiske krise
2) beskytte vores klima
3) slå ring om vores værdier
4) ruste os mod fremtidige pandemier.
Lad mig gennemgå, hvordan det kan ske bid for bid og samtidig stille nogle spørgsmål.

Fælles økonomisk boost
Det er afgørende, at sydeuropæiske lande i fremtiden kan låne penge til en rimelig rente. Er det ikke vigtigere, end ideen om, at Danmark ikke må punge en ekstra øre ud? Dén ide står Mette Frederiksen fast på. Men i sidste ende bliver vi alle markant fattigere, hvis Italien kollapser økonomisk, eller euroen bryder sammen, og Kina får fri mulighed for at opkøbe sårbare europæiske virksomheder. Der er én vej gennem krisen: Fælles økonomisk boost af en skala, der stiller investorer og virksomheder tilfredse. Vi er stærkere sammen.

Flere grønne investeringer
Og når tillid og job skal genskabes, hvorfor så ikke samtidig sætte den grønne dagsorden helt i front? Fremrykke investeringer i vindmøller, ladestandere og renoveringer af skoler? Få CO2’en ned og økonomien i gang samtidig. To fluer med et smæk. Intet land kan få bugt med klimaforandringer selv. Men gennem EU kan vi hurtigt holde hinanden op på CO2-reduktioner. Vi er stærkere sammen.

Penge til syden i stedet for Ungarn
Endnu et spørgsmål: Hvorfor bruge EU-kroner på at finansiere begyndede diktaturstater som Ungarn, når syden er hårdest ramt af coronavirus og mangler en økonomisk hånd? Mon ikke Ungarn – som får ufatteligt stor gavn af EU’s strukturfonde – ville lytte lidt mere, hvis EU-Kommissionen én gang for alle fremlagde initiativer til love, hvor vi knytter midler fra strukturfondene til landenes overholdelse af retsstatens principper? Vi kan sandsynligvis gøre det med almindeligt kvalificeret flertal. Vi kan, hvis vi er mange nok, der presser på. Vi er stærkere sammen.

Fælles strategi for sundhed
Endelig skal vi selvfølgelig også kanalisere vores økonomiske ressourcer over i et fælles lager med værnemidler, medicinsk udstyr og respiratorer. Ville det ikke være smukt, hvis vi i fremtiden kunne kanalisere hjælpen derhen, hvor behovet er, hvis coronaen når sin 2. fase i et nyt land, eller hvis – og gud forbyde det – en ny pandemi snart kommer?

Den næste økonomiske Marshall-plan i EU skal løse kolossale udfordringer. Det kommer til at lykkes nogenlunde, tror jeg, med møje og besvær. Blot vi husker, at vi er stærkere sammen. Det er den tro, der forener os i Europabevægelsen. På tværs af almindelige ideologiske skel.

Det er ideen om, at nationalstaterne møder problemer, som er fælles og derfor kræver fælles løsninger. 

Pas godt på jer selv.
 

Kærlig hilsen
Stine Bosse, formand for Europabevægelsen