Tekst og foto af næstformand i Region Københavns Omegn, Erik J. M. Pedersen

Der var fuldt hus i Europahus Højgård i Bagsværd, da Europabevægelsen i Københavns Omegn søndag 5. januar 2020 afholdt sin traditionelle nytårskur. Regionsformand Poul Breyen bød velkommen, og alle skålede nytåret ind i en dejlig mousserende vin.

Herefter holdt Stine Bosse, Europabevægelsens landsformand, årets nytårstale. Stines tale omfattede hele verdenssituationen begyndende med Brexit og konsekvenserne for både Storbritannien og EU. Storbritanniens problemer med skotternes tanker om løsrivelse og Nordirlands særlige situation blev berørt.

Så gik turen til USA. Præsident Trump har ændret USA’s politiske involvering i verden, og vi ser en faldende interesse for Europa og en voksende interesse for Asien og Mellemøsten. Det gør det nødvendigt for landene i Europa at stå sammen. En vigtig opgave er her at undgå en destabilisering af for eksempel Mellemøsten – og i værste fald af Europa.

Stine lagde naturligvis stor vægt på udviklingen i EU, hvor der desværre er eksempler i Polen og Ungarn på, at EU’s værdier som beskrevet i Lissabon-traktatens artikel 2 og princippet om magtens tredeling ikke altid bliver overholdt.

Den nye EU-Kommission er nu tiltrådt, og der venter mange store opgaver som eksempelvis klimaforandringer, migration, de forestående forhandlinger med Storbritannien om det fremtidige samarbejde og vedtagelsen af EU’s flerårige finansielle ramme (syv-årsbudgetrammen).

Væk med forsvarsforbeholdet

I Danmark vil Europabevægelsen fortsat være aktiv for at fremme det europæiske samarbejde med fuld dansk deltagelse. Derfor vil debatten om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet være en nøgleopgave for Europabevægelsen. DIIS offentliggjorde 6. december en udredning om forsvarsforbeholdets betydning for Danmark. Det er her vigtigt navnlig at være opmærksom på det intensiverede forsvarssamarbejde i EU, for eksempel PESCO.

Forsvarssamarbejdet er langt mere end et militært samarbejde, fordi det også drejer sig om EU som producent af militært isenkram. Og dermed omfatter det både industripolitik, økonomisk politik og beskæftigelsespolitik. Det er altså ikke dagens, men fremtidens situation, vi skal tage stilling til ved den folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet, som Europabevægelsen aktivt går ind for. Selvom Danmark kan være med i industripolitikken, risikerer vi at blive betragtet som et sekundært EU-medlem.

Efter Stines tale og det rungende bifald nød vi kaffen og den berømte europalagkage, samtidig med at vi tænkte over spørgsmål til Stine.

Der var stor spørgelyst, og de mange spørgsmål blev grundigt besvaret og uddybet af Stine.

Der skal lyde en stor tak til Stine for den flotte præstation og til deltagerne for stort fremmøde og de mange spørgsmål.