Partiernes EU-politik

Bliv medlem

Arrangementer

Fremtidens Europa?

Hvert 5. år er der valg til Europa-Parlamentet. Når du sætter dit kryds, er du med til at bestemme Danmark og Europas fremtid. I denne artikel kan du læse om de forskellige danske partiers holdning til det europæiske samarbejde, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal stemme på.

 

Venstre

Venstre mener, at der er store fordele ved Danmarks medlemskab af EU. Partiets holdning er, at EU skaber frihed til eksempelvis at vælge, hvor du vil arbejde, hvor du vil bo, og hvor du vil rejse hen. Ifølge Venstre sikrer EU-samarbejdet den vækst, velstand og beskæftigelse, der betyder, at vi har råd til det høje niveau af velfærd, vi har i Danmark.

Derudover mener Venstre, at EU sikrer, at vi sammen kan løse internationale og grænseoverskridende udfordringer.

Partiet er i særlig grad optaget af at få afskaffet Danmarks forsvarsforbehold. Venstre mener desuden ikke, at EU skal være en social union, der beskæftiger sig med enkelte landes social- og arbejdsmarkedspolitik. Læs mere om Venstres EU-politik her.

Venstre tilhører gruppen Renew Europe (tidligere ALDE). Du kan læse mere om gruppen her.

Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet 
Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

Søren Gade

Søren Gade

Asger Christensen

Asger Christensen

Linea Søgaard-Lidell

Linea Søgaard-Lidell

Tiltrådte efter Brexit som Danmarks 14. medlem af Europa-Parlamentet

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er fortaler for det europæiske samarbejde. Partiet mener, at Danmarks medlemskab af EU har skabt større velstand, og at de store internationale udfordringer som eksempelvis klima, skattesnyd og kriminalitet ikke kan tackles uden samarbejde på tværs af landegrænser.

Derfor mener Socialdemokratiet, at et forpligtende politisk samarbejde er helt afgørende.

Partiet peger dog også på en række udfordringer i EU-samarbejdet. Det er eksempelvis flygtninge, lønmodtagernes rettigheder og det sociale EU. Socialdemokratiet mener, at velfærd skal være et nationalt anliggende, og at EU derfor ikke skal være en social union.

I Europa-Parlamentet tilhører Socialdemokratiet gruppen S&D (Socialists & Democrats). Du kan læse mere om gruppen her.

Socialdemokratiets medlemmer i Europa-Parlamentet
Marianne Vind

Marianne Vind

Christel Schaldemose

Christel Schaldemose

Niels Fuglsang

Niels Fuglsang

Radikale Venstre

Radikale Venstre mener, at EU er afgørende for det danske samfund. Gennem deres EU-politik ønsker de at styrke den europæiske økonomi og EU’s udenrigspolitik. Partiet vil desuden afskaffe alle de danske forbehold (retsforbeholdet, euro-forbeholdet, forsvarsforbeholdet og unionsborgerskabs-forbeholdet), så Danmark kan være mest muligt med til at forme EU.

Radikale Venstre mener, at de europæiske arbejdsmarkeder og velfærdssamfund skal reformeres, så de svarer til den globale konkurrence.

De ønsker desuden en større indsats for at løse klima- og energikrisen. Gennem EU’s udenrigspolitik vil Det Radikale Venstre sørge for, at EU stadig går forrest i kampen for fred, demokrati og menneskerettigheder i verden.

Endelig lægger Radikale Venstre vægt på, at i en mere usikker og kompleks verden, hvor bl.a. Putin udfordrer Europa, så er der intet godt alternativ til EU.

Partiet tilhører i Europa-Parlamentet gruppen Renew Europe (tidligere ALDE). Du kan læse mere om gruppen her.

De Radikales medlemmer i Europa-Parlamentet
Morten Helveg

Morten Helveg

Karen Melchior

Karen Melchior

Enhedslisten

Enhedslisten vil hæve EU’s klimaambitioner og sikre en grønnere fremtid. Enhedslisten vil også stoppe skattely og sortliste skattelylande. Her ønsker Enhedslisten også at hæve straffen for økonomisk kriminalitet. Til sidst ønsker Enhedslisten også at bekæmpe social dumping. 

Enhedslisten har historisk været et EU-skeptisk parti. I partiets EU-program udtrykkes skepsis over for markedskræfternes spil, som partiets mener, at EU-lovgivning ofte mere understøtter end tøjler.

 

Enhedslisten er en del af gruppen GUE/NGL (European United Left/Nordic Green Left). Du kan læse mere om gruppen her.

Enhedslistens medlem i Europa-Parlamentet
Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

Alternativet

Alternativet var en del af det fælleseuropæisk opstillingsliste “European Spring” ved valget til Europa-Parlamentet i 2019. European Spring havde i særlig grad fokus på grøn omstilling i EU. European Spring opnåede ikke tilstrækkeligt stemmer til en plads i Europa-Parlamentet. Alternativet er derfor p.t. ikke repræsenteret i Europa-Parlamentet.

 

Alternativet ønsker en EU-politik, der i særlig grad fokuserer på grøn omstilling, social ulighed, og endelig ønsker partiet, at der kommer mere offentlighed omkring EU’s beslutningsprocesser, så borgerne nemmere kan følge med i EU-politik.

Alternativet har ingen medlemmer af Europa-Parlamentet

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti ønsker mere Danmark og mindre EU. Partiet ønsker i stedet et samarbejde i Europa, der skal omhandle handelspolitik og mere tekniske udfordringer. Men partiet ønsker ikke en europæisk politisk union.

Derudover mener Dansk Folkeparti, at der skal være mulighed for at til- og fravælge forskellige aspekter i det europæiske samarbejde.

Dansk Folkeparti tilhører gruppen Identity and Democracy. Du kan læse mere om gruppen her.

Dansk Folkepartis medlem i Europa-Parlamentet
Peter Kofod

Peter Kofod

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti er et EU-positivt parti, som ikke ser en modsætning mellem nationalfølelse og EU. Partiet mener, at det europæiske samarbejde kun skal styrkes, hvis det giver mening på udvalgte områder. Dette betyder også, at øget europæisk integration ikke er et mål i sig selv, men derimod skal ske, når det giver mening.

Partiet arbejder også for en afskaffelse af retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet, men samtidig ønsker man at føre selvstændig udlændinge- og asylpolitik uden indblanding fra EU.

Det Konservative Folkeparti tilhører gruppen EPP (European People’s Party). Du kan læse mere om gruppen her.

De Konservatives medlem i Europa-Parlamentet
Pernille Weiss

Pernille Weiss

Liberal Alliance

Liberal Alliance arbejder for et smalt og stærkt EU. Liberal Alliance mener også, at EU skal bruges til at skabe fred og stabilitet i Europa, til beskyttelse af de ydre grænser og til at skabe fælles-europæisk sikkerhed, da vi ikke nødvendig kan regne med beskyttelse fra USA.

Partiet er optaget af, at bureaukrati og hindringer for samhandel bliver nedbrudt hurtigst. EU skal i Liberal Alliances optik først og fremmest tilbage til særligt kerneopgaven, der for Liberal Alliance består i, at sikre gode handelsmæssige vilkår.

Liberal Alliance har ingen medlemmer af Europa-Parlamentet

Socialistisk Folkeparti

Højest på SF’s EU-politiske dagsorden står, at vi skal sikre et grønnere Europa med investeringer i vækst og grøn omstilling. SF ønsker et mere solidarisk EU. Det vil de skabe ved at bekæmpe social dumping, sikre ordentlige arbejdsvilkår og arbejdspladser med høje fælles standarder i EU.

I kampen mod skattely vil SF indføre skat på finansielle transaktioner og lukke andre huller i lovgivningen, som udnyttes af banker og rigmænd. Derfor går SF også ind for en bankunionen.

SF tilhører Greens-EFA (Greens – European Free Alliance). Du kan læse mere om gruppen her.

SF’s medlemmer i Europa-Parlamentet
Margrete Auken

Margrete Auken

Kira Marie Peter-Hansen

Kira Marie Peter-Hansen

Kontakt

Europabevægelsen
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 141 141
CVR: 46113128
Mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

HAR MODTAGET TILSKUD FRA