Partiernes EU-politik

Bliv medlem

Arrangementer

Fremtidens Europa?

Hvert 5. år er der valg til Europa-Parlamentet. Når du sætter dit kryds, er du med til at bestemme Danmark og Europas fremtid. I denne artikel kan du læse om de forskellige danske partiers holdning til det europæiske samarbejde, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal stemme på.

 

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er fortaler for det europæiske samarbejde. Partiet mener, at Danmarks medlemsskab af EU har skabt større velstand, og at de store internationale udfordringer som eksempelvis klima, skattesnyd og kriminalitet ikke kan tackles uden samarbejde på tværs af landegrænser.

Derfor mener Socialdemokratiet, at et forpligtende politisk samarbejde er helt afgørende.

Partiet peger dog også på en række udfordringer i EU-samarbejdet. Det er eksempelvis flygtninge, lønmodtagernes rettigheder og det sociale EU. Socialdemokratiet mener, at velfærd skal være et nationalt anliggende, og at EU derfor ikke skal være en social union.

I Europa-Parlamentet tilhører Socialdemokratiet gruppen S&D (Socialists & Democrats). Du kan læse mere om gruppen her.

Socialdemokratiets medlemmer i Europa-Parlamentet
Marianne Vind

Marianne Vind

Christel Schaldemose

Christel Schaldemose

Niels Fuglsang

Niels Fuglsang

Radikale Venstre

Radikale Venstre mener, at EU er afgørende for det danske samfund. Gennem deres EU-politik ønsker de at styrke den europæiske økonomi og EU’s udenrigspolitik. Partiet vil desuden afskaffe alle de danske forbehold, så Danmark kan være mest muligt med til at forme EU.

Radikale Venstre mener, at de europæiske arbejdsmarkeder og velfærdssamfund skal reformeres, så de svarer til den globale konkurrence.

De ønsker desuden en større indsats for at løse klima- og energikrisen. Gennem EU’s udenrigspolitik vil Det Radikale Venstre sørge for, at EU stadig går forrest i kampen for fred, demokrati og menneskerettigheder i verden.

Partiet tilhører i Europa-Parlamentet gruppen Renew Euope (tidligere ALDE). Du kan læse mere om gruppen her.

De Radikales medlemmer i Europa-Parlamentet
Morten Helveg

Morten Helveg

Karen Melchior

Karen Melchior

Enhedslisten

Enhedslisten vil arbejde for tre prioriteter i Europa-Parlamentet. Enhedslisten vil hæve EU’s klimaambitioner og sikre en grønnere fremtid. Enhedslisten vil også stoppe skattely og sortliste skattelylande. Her ønsker Enhedslisten også at hæve straffen for økonomisk kriminalitet. 

Til sidst ønsker Enhedslisten også at bekæmpe social dumping og Enhedslisten mener, at det er EU’s regler, der medfører unfair konkurrence. Derfor ønsker Enhedslisten at indføre en social protokol i EU, der sætter lønmodtageres rettigheder højere. 

Enhedslisten er en del af gruppen GUE/NGL (European United Left/Nordic Green Left). Du kan læse mere om gruppen her.

Enhedslistens medlem i Europa-Parlamentet
Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

Alternativet

Alternativet mener, at det eneste alternativ til EU er et bedre EU. Ifølge partiet er EU dét samarbejde mellem stater i verden, der har størst gennemslagskraft i de globale reformer, som skal forsøge at løse udfordringer som eksempelvis klima, lighed, menneskerettigheder og immigration.

Derudover fokuserer Alternativet på en bæredygtig omstilling inden for tre områder; den miljømæssige, den sociale og den økonomiske.

Alternativet har ingen medlemmer af Europa-Parlamentet

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti ønsker mere Danmark og mindre EU. Partiet ønsker dog et tæt samarbejde i Europa, der skal omhandle handelspolitik, miljøpolitik og teknisk samarbejde. Derfor vil Dansk Folkeparti ikke have en europæisk politisk union.

Derudover mener Dansk Folkeparti, at der skal være mulighed for at til- og fravælge forskellige aspekter i det europæiske samarbejde.

Dansk Folkeparti tilhører gruppen Identity and Democracy. Du kan læse mere om gruppen her.

Dansk Folkepartis medlem i Europa-Parlamentet
Peter Kofod

Peter Kofod

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti mener, at det europæiske samarbejde kun skal styrkes, hvis det giver mening på udvalgte områder. Dette betyder også, at øget europæisk integration ikke er et mål i sig selv, men derimod skal ske, når det giver mening.

Partiet arbejder også for en afskaffelse af retsforbeholdene og ønsker i stedet en tilvalgsordning, hvor Danmark løbende kan sige ja og nej.

Det Konservative Folkeparti tilhører gruppen EPP (European People’s Party). Du kan læse mere om gruppen her.

De Konservatives medlem i Europa-Parlamentet
Pernille Weiss

Pernille Weiss

Venstre

Venstre mener, at der er store fordele ved Danmarks medlemskab af EU. Partiets holdning er, at EU skaber frihed til eksempelvis at vælge, hvor du vil arbejde, hvor du vil bo, og hvor du vil rejse hen. Ifølge Venstre sikrer EU-samarbejdet også vækst, velstand og beskæftigelse i både Danmark og de øvrige EU-lande. Derudover mener Venstre, at EU sikrer, at vi sammen kan løse internationale og grænseoverskridende udfordringer.

Det er ikke Venstres holdning, at EU skal være en social union, der beskæftiger sig med eksempelvis velfærdsydelser. Læs mere om Venstres EU-politik her.

Venstre tilhører gruppen Renew Europe (tidligere ALDE). Du kan læse mere om gruppen her.

Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet 
Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

Søren Gade

Søren Gade

Asger Christensen

Asger Christensen

Linea Søgaard-Lidell

Linea Søgaard-Lidell

Tiltræder efter Brexit som Danmarks 14. medlem af Europa-Parlamentet

Liberal Alliance

Liberal Alliance arbejder for et smalt og stærkt EU. Liberal Alliance mener også, at EU skal bruges til at løse de grænseoverskridende udfordringer, som f.eks. klima og sikkerhed.

Derudover mener Liberal Alliance, at Danmark skal kunne styre sin egen økonomi og siger derfor nej til euroen, til bankunionen, til finanspagten, til fælles skatter og til udviskning af det enkelte lands eget ansvar for den hjemlige økonomi.

Liberal Alliance har ingen medlemmer af Europa-Parlamentet

Socialistisk Folkeparti

Højest på SF’s EU-politiske dagsorden står, at vi skal sikre et grønnere Europa med investeringer i vækst og grøn omstilling. SF ønsker et mere solidarisk EU. Det vil de skabe ved at bekæmpe social dumping, for at sikre ordentlige arbejdsvilkår og arbejdspladser med høje fælles standarder i EU.

I bekæmpelsen af skattely vil SF indføre skat på finansielle transaktioner og lukke andre huller i lovgivning, som udnyttes af banker og rigmænd. Derfor går SF også ind for bankunionen.

 SF tilhører Greens-EFA (Greens – European Free Alliance). Du kan læse mere om gruppen her.

SF’s medlemmer i Europa-Parlamentet
Margrete Auken

Margrete Auken

Kira Marie Peter-Hansen

Kira Marie Peter-Hansen

Kontakt

Europabevægelsen
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 141 141
CVR: 46113128
Mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

HAR MODTAGET TILSKUD FRA