Privatlivspolitik

Bliv medlem

Arrangementer

FORMÅL

Når du opretter et medlemskab i Europabevægelsen, accepterer du, at Europabevægelsen indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Europabevægelsen indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at kunne levere de bedst mulige ydelser og tilbud til dig. Af hensyn til din retssikkerhed ønsker vi at behandle og videregive så få informationer om dig som muligt.

 

KONTAKT

Vi er de dataansvarlige og dermed ansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger. Spørgsmål og henvendelser vedrørende Europabevægelsens behandling af dine oplysninger skal ske til os. Se vores kontaktinformation her:

 

Den Danske Europabevægelse
Rosenørns Allé 35, 1.tv.,
1970 Frederiksberg C.

CVR: 46113128

Telefon: 33 141 141

Mail: Europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk.

Ved brev beder vi om at du adresserer med Att. ”Databeskyttelse”.

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig for at være i stand til at administrere vores relation og for at skabe de bedst mulige tilbud til dig som medlem. Derudover er det en nødvendighed at behandle og opbevare oplysninger om dig i henhold til vores retlige forpligtigelse under bogførings- og regnskabslove.

 

Ved medlemsoprettelse i Europabevægelsen indhentes oplysninger om:

 • Medlemsnummer
 • Navn
 • Postnummer
 • E-mailadresse
 • fødselsdato.

Disse oplysninger er nødvendige for at kunne gennemføre kontingentopkrævninger samt for at administrere dit medlemskabet. Vi indsamler fødselsdato for at kunne administrere vores tilbud om Erasmus++ samt tilbud om gratis medlemskab til EUD-medlemmer under 30 år.

Vi registrerer yderligere i forbindelse med medlemskab: Oprettelsesdato, evt. tillids- og udvalgsposter, samt betalingsoplysninger jf. de accepterede betalingsbetingelserne.

 

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Behandling af personoplysninger i forbindelse med kerneaktiviteter sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litre d. samt med hjemmel i persondatalovens § 7, stk. 4[1]. Behandlingen af personoplysninger i anden forbindelse sker på baggrund af dit samtykke, hvis ikke anden lovgivning gør sig gældende.

 

 

DATATILGÆNGELIGHED

Data er tilgængelige for udvalgte sekretariatsmedarbejdere. Personoplysninger gøres tilgængelige for udvalgte tillids- og udvalgspersoner i det omfang dette er nødvendigt jf. organisationens senest vedtagende vedtægter (se vedtægterne i bunden af siden).

 

OPBEVARINGSPERIODE

Vi stræber efter at slette eller anonymisere vores medlemmers personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Yderligere kan der forekomme personoplysninger af forskellige art som opbevares i form af regnskabspligtige bilag. Disse beholdes i min. året ud plus 5 år i henhold til vores regnskabsforpligtigelse.

Yderligere oplysninger

Personoplysninger kan forekomme på officielle dokumenter som eksempelvis; bestyrelses- og udvalgsmødereferater samt andre beslutningsdokumenter. Disse arkiveres med det formål at vi som politisk organisation kan redegøre tidligere vedtagne politiske beslutninger i organisationen.

 

Ved deltagelse på studieture og på Europakollegiet opbevarer vi, med hjemmel i § 5 stk. 2[2], ofte oplysninger længere af hensyn til bevægelsens historiske fortælling. Disse informationer videregives til Danmarks Rigsarkiv ved officiel forespørgsel fra Rigsarkivet.

 

Tillidsvalgte

Vælger du som medlem at deltage i foreningsdemokratiet ved f.eks. at stille op til valg i et udvalg eller bestyrelse, betragtes du som offentlig tillidsperson for foreningens medlemmer. Dine kontaktoplysninger offentliggøres derfor på Europabevægelsens hjemmeside samt til medlemmer hvis vi vurderer et rimeligt behov.

Ønsker du som tillidsvalgt ikke at offentliggøre kontaktoplysninger, bedes du henvende dig til landssekretariatet.

 

HR-oplysninger om ansatte og ansøgere

Almindelige personoplysninger med det formål at kunne vurdere kandidater til stillingsopslag. Oplysninger behandles med hjemmel i ansøgerens eget ønske om behandling.

Kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • CV
 • Kan indeholde andre personoplysninger, der fremsendes af den registrerede.

 

Personoplysningerne videregives ikke til nogen udenfor organisationen. Oplysningerne opbevares ikke længere, end de er relevante, og slettes således når stillingen er besat og prøve perioden for pågældende stilling er udløbet.

DINE RETTIGHEDER

Når Europabevægelsen registrerer oplysninger om dig, har du ret til at:

 • få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • modtage oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.
 • få indsigt i dine personoplysninger.
 • gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger.
 • få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet.
 • flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
 • tilbagekalde samtykke.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

 

Ønsker du at få rettet, slettet eller indsigt i oplysninger om dig og dit medlemskab kan dette gøres på hjemmesiden: https://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=7307&url=%2Fbruger-rediger-oplysninger%2Easp%3Fwkid%3D7307 på siden Rediger mine oplysninger eller ved at kontakte os.

Ønsker du at tilbagetrække dit samtykke til vores databehandling, kan dette gøres på hjemmesiden: https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=7307&side=5&navid=15 eller ved at kontakte os.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

 

Er du ikke tilfreds med vores håndtering af din data eller dine anmodninger, har du ret til at klage til Datatilsynet over Europabevægelsens behandling af dine oplysninger (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/).

 

 

VI BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

VIDEREGIVELSE OG DISTRIBUERING

Vi videregiver ikke uden videre personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Europabevægelsen. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Europabevægelsen, hvis vi har dit specifikke samtykke hertil.

Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Europabevægelsen, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 • Holde Europabevægelsen fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om eksempelvis vores totale medlemstal eller udviklinger og tendenser i Europabevægelsens medlemsskare.

 

 

UNDERLEVERANDØRER

Vores data opbevares/behandles hos en række samarbejdspartnere som databehandlere. Dette gælder f.eks. hosting af vores hjemmeside og medlemssystem, udsendelse af vores medlemsbrev, mv.

Alle vores partnere er underlagt databeskyttelseskontrakter, så vi kan sikre at vores samarbejdspartnere behandler din data i overensstemmelse med gældende lov og Europabevægelsens politik. Disse firmaer opbevarer og behandler data under fortrolighed og uden rettigheder til at behandle vores data på anden vis end den instruks vi har leveret dem.

 

Nogle af vores samarbejdspartnere er amerikanske virksomheder, hvorfor en speciel databehandleraftale er oprettet i overensstemmelse med Europa-Kommissionens Standarder, samt gældende EU- og national lov (inkl. GDPR) for udveksling af data til lande uden for EEA. Disse er desuden også godkendt under Privacy Shield-ordningen.

 

Du kan altid læse mere om vores databehandlere her.

 

Ønsker du at få yderligere information om vores behandlingsaktiviteter eller vores databehandleraftaler med vores leverandører, bedes du kontakte os.

 

 

COOKIES

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 24-09-2017:

Når du bruger Europabevaegelsen.dk anvender vi cookies – små tekstfiler der lægges på din maskine for at hjælpe os med at give dig en bedre oplevelse, når du besøger os. Vi bruger cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og til at hjælpe med fx at huske indholdet i en indkøbskurv og levere helt anonyme data til tredjeparts applikationer som Google Analytics. Cookies vil gøre din browsing oplevelse bedre. Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slå dem fra. Den mest effektive måde at gøre dette er at slå cookies fra i din browser. Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies på https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.europabevaegelsen.dk og undersider.

 

ÆNDRINGER

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives i dette dokument, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

 

[1]     Stk. 4. En stiftelse, en forening eller en anden almennyttig organisation, hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller faglig art, kan inden for rammerne af sin virksomhed foretage behandling af de i stk. 1 nævnte oplysninger om organisationens medlemmer eller personer, der på grund af organisationens formål er i regelmæssig kontakt med denne. Videregivelse af sådanne oplysninger kan dog kun finde sted, hvis den registrerede har meddelt sit udtrykkelige samtykke hertil eller behandlingen er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, eller stk. 3.

[2] Persondatalovens §5 stk. 2: ”Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.”

Følg os på de sociale medier

Kontakt

Europabevægelsen
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 141 141
CVR: 46113128
Mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

HAR MODTAGET TILSKUD FRA