Europabevægelsen hilser den ny regerings ønske om et handlekraftigt Europa med understregning under værdierne velkommen. Dog ser det desværre ud til, at regeringen sylter grænsekontrollen.

I forbindelse med den ny regering fremlægger sit grundlag, står det klart, at Europa kommer til at fylde mere i Danmark, end vi har været vant til. Blandt andet skal Danmark have en ny Europapolitisk aftale, og at Danmark vil spille en betydelig rolle i forhold til et eventuelt ukrainsk medlemskab af EU.

– Den ny regerings tilgang til Europa er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det er tydeligt, at Danmark endelig får en mere offensiv og ambitiøs tilgang til det europæiske samarbejde. Regeringen fortjener i særdeleshed ros for ambitionen om at sikre en europapolitisk aftale, der skal medvirke til at styrke Danmarks formandskab i efteråret 2025. Perspektiverne i forhold til Danmarks aktive rolle i processen vedrørende et ukrainsk medlemskab er også et vigtigt tegn på en ny tid for Danmark, hvor vi lægger vægt på værdier som demokrati og retsstat, siger Jens-Kristian Lütken, formand for Europabevægelsen.

Noget som ikke er med i regeringsgrundlaget, er afskaffelse af den danske grænsekontrol, hvilket vækker undren.

– Lige så meget som jeg har ros til den ny regering for at ville arbejde for et handlekraftigt EU, så undrer det mig tilsvarende, at der ikke er blevet plads til en tydeligere passage om afskaffelse af grænsekontrollen i det ellers meget udførlige regeringsgrundlag. Det rimer i min optik ikke på ’et stærkt og forpligtende europæisk samarbejde’. Jeg vil derfor kraftigt opfordre den ny regering til at arbejde målrettet på at fjerne grænsekontrollen i stedet for kun at ’bede myndigheder vurdere grænsekontrollen med henblik på at undersøge, om den målrettet kan gøres smidigere for pendlere’, som det står skrevet i grundlaget, siger Jens-Kristian Lütken, formand for Europabevægelsen.

Page Title

Bliv Medlem af Europabevægelsen