Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er igen kommet til diskussion i den politiske debat i kølvandet på, at flere partier på højrefløjen har udtrykt ønsket om en dansk udtræden fra konventionen. I Europabevægelsen lægger vi vægt på at oplyse om rettighederne og den historie, som rettighederne er født ud af. Der er meget på spil.

Født ud af krigens rædsler – med udgangspunkt i borgeren

Konventionen blev vedtaget i 1950 og trådte i kraft i 1953. I dag er konventionen underskrevet af 47 medlemslande. Formålet med konventionen er i særdeleshed at sikre, at det enkelte individ ikke krænkes på samme måde, som vi så det under 2. verdenskrig. I tilknytning til menneskerettighederne findes derfor også Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som skal tage vare om beskyttelsen af borgerne.

Borgere kan, med udgangspunkt i menneskerettighederne, indlevere klager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og få prøvet sin sag. Også de danske domstole dømmer med udgangspunkt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ofte hører vi om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i debatten, men vi er måske ikke fuldt opmærksom på, hvad den i praksis indeholder. Når domstolene dømmer, tager de blandt andet udgangspunkt i nedenstående afsnit 1-18 om dine rettigheder og friheder. De står alle sammen uddybet her, hvor du kan se den samlede europæiske menneskerettighedskonvention.

Afsnit 1-18: rettigheder og friheder

– Artikel 1 – Forpligtelse til at respektere menneskerettighederne
– Artikel 2 – Ret til livet
– Artikel 3 – Forbud mod tortur
– Artikel 4 – Forbud mod slaveri og tvangsarbejde
– Artikel 5 – Ret til frihed og sikkerhed
– Artikel 6 – Ret til retfærdig rettergang
– Artikel 7 – Ingen straf uden retsregel
– Artikel 8 – Ret til respekt for privatliv og familieliv
– Artikel 9 – Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed
– Artikel 10 – Ytringsfrihed
– Artikel 11 – Forsamlings- og foreningsfrihed
– Artikel 12 – Ret til at indgå ægteskab
– Artikel 13 – Adgang til effektive retsmidler
– Artikel 14 – Forbud mod diskriminering
– Artikel 15 – Fravigelse af forpligtelser under offentlige faretilstande
– Artikel 16 – Indskrænkninger i udlændinges politiske virke
– Artikel 17 – Forbud mod misbrug af rettigheder
– Artikel 18 – Begrænsninger i brug af indskrænkninger i rettigheder

For mere baggrund om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, se her.

Hvis du mener, at vores europæiske menneskerettigheder er værd at kæmpe for, kan du melde dig ind her.Page Title

Bliv medlem af Europabevægelsen