Dette spørgsmål fylder meget i den europæiske debat i de her dage, da Europa-Kommissionen inden nytår har lavet et udkast til en ny grøn taksonomi, hvor man vil kategoriserer atomkraft og fossil gas som grøn energi. 

Vi har spurgt Linea Søgaard-Lidell, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre og Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for for SF, hvad de mener om dette nye udspil. Linea og Margrete sidder begge i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, hvor atomkraft er på dagsordenen, og her er der en del uenighed om emnet.

Atomkraft er ikke en grøn energiform

af: Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF

Atomkraft er ikke en grøn energiform. Især ikke hvis man anvender Kommissionen egne kriterier. De forudsætter en videnskabelig basis for at noget skal anses for grønt. Men i tilfældet a-kraft har Kommissionen tilsidesat kravene til videnskabelighed for at føje industrien og magtfulde landes interesser; det er tydeligvis en politisk beslutning.
Hele taksonomi-listen over hvad der er grønne investeringer mister hermed sin troværdighed, og investorer såvel som eksperter har allerede sagt at denne beslutning om atomkraft som grøn vil føre til at mange helt dropper listen.
Og så er der alle de tunge grunde til ikke at satse på atomkraft. Den er jamrende dyr når alle udgifter indregnes, den tager al for lang tid at bygge – tid vi ikke har – og der er stadig ingen ægte løsning på det radioaktive affald.

Atomkraft skal være på listen over grønne investeringer i EU

Af: Linea Søgaard-Lidell, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Atomkraft har én altoverskyggende fordel, nemlig at det kan lave masser af energi – uden at udlede CO2. Så selvfølgelig skal atomkraft på EU’s liste over grønne investeringer, det system, der i fagsprog kaldes taksonomien.

Jeg mener sådan set, at EU burde satse endnu mere på moderne atomkraft, end der lægges op til i taksonomien. For atomkraft er mere end en midlertidig løsning – i dag udvikles der nye, moderne reaktorer, der minimerer stort set alle de risici, vi førhen har været bange for, når det kommer til atomkraft.

I Danmark har vi med Nordsøen gode muligheder for at bruge naturens kræfter til at lave grøn energi, og derfor har vi ikke et umiddelbart behov for at opføre atomkraftværker her til lands.

Men vi er nødt til at løfte blikket.

Overalt i verden skal vi på ganske få år have omstillet vores energiforsyning fra at forurene til at være grøn. Vi får brug for alle de teknologier og muligheder, vi har.

Desværre kæmper den danske regering aktivt imod at kalde atomkraft grøn i EU’s system. Hele pointen med systemet er ellers, at den private investeringssektor får en klar ramme for, hvad der kan regnes for grønt, og hvad de dermed med klimavenlig samvittighed kan poste milliarder af euro i og få den grønne omstilling til at rykke hurtigt.

Hvis der findes kapital, som vil satse på at udvikle og forbedre atomenergi, så er det ikke politikernes job at stå i vejen. Især ikke når det er muligt at satse på atomkraft uden at frygte for katastrofer, som dem vi kender fra Tjernobyl i 1986.

Synes du at debatten om grøn energi og kernekraft er vigtig? Støt op om debatten og meld dig ind i Europabevægelsen.

Page Title

Bliv medlem af Europabevægelsen