Af Jens Boe Andersen, næstformand i Europabevægelsen

I en urolig, skrøbelig og usikker verden synes det europæiske fællesskab og dets institutioner at udgøre et sikkert og stabilt anker. Trods voldsomme udfordringer både indefra – som Brexit – og udefra – som USA’s uforudsigelige enegang – er vores europæiske institutioner velfungerende.

De europæiske befolkninger udtrykker da også en overordentlig høj grad af tillid til det europæiske samarbejde. En eurostat-måling fra foråret (april 2019) viste, at 62% af europæerne mente, at deres lands medlemskab af EU var en god ting. Samtidig var 68% af den overbevisning, at medlemskabet havde været en fordel for deres land. Disse tal er de højeste siden 1983.

Regeringens manglende entusiasme for det europæiske samarbejde er bekymrende

Det er derfor både overraskende og dybt beklageligt, at statsminister Mette Frederiksen med sin retorik er med til at tale det europæiske samarbejde ned. EU-Kommissionens oplæg til budget er ifølge statsministeren ”fuldstændigt gak”. EU-diskussionerne er ifølge hende også fuldstændig ”frakoblet den verden, vi er en del af.” Ja, statsministerens debattone er faktisk mere end overraskende. Den er direkte farlig og helt uforståelig.

Det er altid fristende at score nemme og billige point på kritik af EU. Det har vi set flere danske partier have stor succes med. Det har vi også set i en lang række andre europæiske lande. Her har en kombination af nationalisme, fremmedfrygt og stærk kritik af den såkaldte elite i Bruxelles skabt fremgang for Salvini i Italien og lagt grobunden for det mareridt, Brexit har skabt i Storbritannien. Og her nævnes blot et par eksempler.

EU er et plus for Danmark

I Europabevægelsen har vi på tværs af partiskel altid forsøgt at imødegå disse populistiske strømninger og den medfølgende undergravning af den folkelige opbakning til det europæiske samarbejde. Det bliver vi ved med.
Og måske maler vi fanden på væggen. Måske er der en vilje til en saglig europapolitisk debat hos socialdemokraterne i Danmark.
Der skal derfor lyde en opfordring og et håb herfra om, at der med løfterne om en ny europapolitisk aftale også ligger en reel vilje til at tale EU og det europæiske samarbejdes betydning for Danmark op.

Det er tid til at genoverveje forbeholdene

Vi har brug for en åben, ærlig og ordentlig debat om Danmarks muligheder i fremtidens europæiske samarbejde. JHerunder ikke mindst at få set på om vores interesser nu også varetages bedst ved at leve med vores forbehold i stedet for at udfordre dem. En nærmere diskussion af Danmarks forsvarsforbehold har længe været tiltrængt.

Vi har mere end nogensinde før brug for en saglig europapolitisk debat, hvor det for eksempel ikke er ”gak” at foreslå flere fælles europæiske ressourcer til den grønne kamp for klimaet.

Debattøren er en del af Europabevægelsens panel af bloggere. Her bidrager en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere med interesse for det europæiske samarbejde til at styrke debatten om EU. Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.