Af Mads Samsing, næstformand i HK Danmark

Hvis de i Bruxelles har fået kaffen galt i halsen over den danske regerings gøren og laden den seneste tid, så forstår jeg dem godt.

Med den ene hånd har regeringen anlagt et annullationssøgsmål for at få underkendt det nyligt vedtagne direktiv om passende mindstelønninger, fordi der er risiko for politisk indblanding i den danske model. Med den anden hånd har selvsamme regering sammen med Radikale Venstre afskaffet store bededag som helligdag fra 2024. Med andre ord har regeringen begået et uhørt og utidigt overgreb på den danske model, som er langt mere direkte, end hvad der umiddelbart er risiko for, at direktivet kan medføre. Helt uden at inddrage arbejdsmarkedets parter.

Tilbage står, at EU ikke må blande sig i løn- og arbejdsvilkår, men det må regeringen gerne. Det er selv sagt paradoksalt.

EU har faktisk længe erkendt, at dialogen mellem politikere og arbejdsmarkedets parter er helt fundamental i udviklingen af arbejdsmarkedet.

Kommissionen er forpligtet til at høre parterne, før den kan foretage sig noget som helst på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område. Hvis parterne vil det, har de ret til at forhandle en aftale indbyrdes fremfor, at Kommissionen sender et forslag til forhandling i Ministerrådet og Parlamentet. Kan de ikke blive enige, kan Kommissionen fremsætte deres forslag, som dog altid er formuleret på baggrund af inddragelse af parterne. På den måde bidrager arbejdsgivere og arbejdstagere direkte og aktivt til udformningen af EU’s social- og arbejdsmarkedspolitik.

Kommissionen har for nylig spillet ud med en meddelelse om at styrke den sociale dialog. På europæisk og nationalt plan. Det hilser jeg meget velkomment. Den europæiske sociale markedsøkonomi forudsætter en stærk og velfungerende dialog mellem politikere og arbejdsmarkedets parter. Også i Danmark. Det er glædeligt, at regeringen vil lave en permanent trepartsinstitution. Og det er meget mere i overensstemmelse med Kommissionens anbefalinger end det overgreb på parterne og aftalemodellen, regeringen netop har præsteret.