Dette indlæg blev bragt i Sjællandske Medier 31.august 2023

I forbindelsen med det overraskende besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj og dennes hustru Olena Zelenska var jeg så privilegeret at få lov til at hilse på præsidentparret. Zelenskyj er ubetinget vor tids største helt, når han i grønt tøj, rusten stemme og med få ord udtrykker både taknemlighed for dansk og europæisk støtte og troen på, at det gode overvinder det onde.

For Zelenskyj er overbevist om, at hans land vil sejre, så længe Ukraine kan stole på sine europæiske venner, hvilket understreger vigtigheden af, at EU står samlet. For Ukraine hører til Europa som fuldgyldigt medlem af EU. Selv om der er en lang vej, før medlemskabet er en realitet, er det vigtigt allerede nu at begynde genopbygningen af Ukraine og forberede landet på medlemskab af EU.

Netop genopbygningen, og det forhold at ukrainerne skal vende hjem igen til deres land, talte jeg med den ukrainske førstedame, Olena Zelenska, om. Hun havde et meget klart budskab: ”Det er vores børn, de skal vende hjem igen”.

Hvis det skal lykkes, så kræver det, at der er noget at vende hjem til, og derfor er genopbygningen så vigtig – herunder opbygningen af demokratiske institutioner, så befolkningen får en større tillid til statsmagten og som forberedelse til at blive medlem af EU, ligesom den demokratiske genopbygning samtidig er et bolværk mod russisk underminering af det ukrainske samfund.

Genopbygningen af Ukraine skal derfor starte allerede nu, og her skal EU påtage sig et afgørende ansvar for at koordinere og lede indsatsen, da det handler om hele Europas frihed og sikkerhed.

Selvom USA er særdeles engageret i Ukraine og har ydet massiv økonomisk og militær støtte til landet, er det ikke givet, det fortsætter uanset udfaldet af næste års præsidentvalg i USA. Derfor er det vigtigt, at EU, der har tildelt Ukraine EU-kandidatstatus og anerkendt landet som en del af Europa, vedstår sig de forpligtelser, der følger af dette løfte, og derfor proaktivt arbejder for at fremme denne proces.

Og på sigt – når Ukraine skal genopbygges på alle niveauer – forudsætter det en koordineret og fokuseret EU-indsats, så landet kan imødekomme Københavnerkriterierne og blive fuldgyldigt og ligeværdigt medlem af EU. Derfor bør EU fra 2024 i forbindelse med valget til EU-Parlamentet og sammensætningen af en ny EU-Kommission få en egentlig kommissær med ansvaret for genopbygningen af Ukraine.

Af Jens-Kristian Lütken, Europabevægelsens formand