Danmark og verden befinder sig i en ekstraordinær situation. Derfor har Europabevægelsens delegerede gennem et tillidsvotum givet tilsagn til, at vores tillidsvalgte kan fortsætte på deres poster et år endnu.

Vores formandskab, som består af landsformand Stine Bosse samt næstformænd Jens Boe Andersen og Jens-Kristian Lütken (her på et billede fra 2018), har takket ja til at fortsætte deres arbejde for Europabevægelsen det næste år. Det er vi meget glade for.

Derudover er der også givet tillidsvotum til, at Europabevægelsens landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer samt Forretningsudvalget og organisationens andre udvalg fortsætter på deres poster endnu et år. En stor tak og et tillykke skal lyde til alle, der har taget opgaven på sig.

Vi har været nødsaget til at aflyse årets landsmøde grundet COVID-19, og vi kan derfor ikke mødes fysisk, som vi har været vant til. Derfor dette ekstraordinære skridt.

Der er altid plads til dig i Europabevægelsen

Selvom vi befinder os i en historisk vanskelig situation, er du altid meget velkommen til at være aktiv i Europabevægelsen. Er du medlem, og har du lyst til at være endnu mere aktiv – f.eks. fordi du har idéer til eller indsigt i emner, som vi kunne debattere eksternt, eller ved at skrive i Europabevægelsens navn – så skriv endelig til Europabevægelsens sekretariat på europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

Du kan også være aktiv ved at arrangere studierejser (når det engang bliver muligt igen), eller ved at hjælpe til med, at vi fortsat har en smidig og opdateret organisation. Du skal være så velkommen.

Ønsker du at blive medlem af vores udvalg, kan du kontakte formændene

Politisk Udvalg: Kristian Ersbøll kristianbergpoulsen@gmail.com

Internationalt Udvalg: Jens-Kristian Lütken jens-kristian_lütken@kk.dk

Organisatorisk Udvalg: Susanne Mattsson mattson.sus@gmail.com

Tak til alle vores tillidsvalgte og alle medlemmer – uden jer var der ingen Europabevægelse. Vi tror på, at vi er stærkere sammen, og det bliver vi ved med at kæmpe for!