(f. 1958 i Tarm).

MEP for Venstre fra 2019. Medlem af Renew Europe. Sidder i udvalgene AGRI og D-CN (hhv. (Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina).