Linea Søgaard-Lidell

Linea Søgaard-Lidell

(f. 1987 i Aarhus). Blev valgt til Europa-Parlamentet maj 2019 for Venstre og fik Danmarks 14. mandat. Dermed træder hun først ind i Europa-Parlamentet, når Storbritannien forlader EU.
Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

(f. 1983 i Aarhus). MEP for Enhedslisten fra 2019. Medlem af og næstformand i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre. Sidder i udvalget EMPL (Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender).
Pernille Weiss

Pernille Weiss

(f. 1968 i Middelfart). MEP for Det Konservative Folkeparti fra 2019. Medlem af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater). Sidder i ITRE og DACP (hhv. Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling...
Karen Melchior

Karen Melchior

(f. 1980 i Gentofte). MEP for Radikale Venstre fra 2019. Medlem af Renew Europe. Sidder i JURI, FEMM, DSCA og DEPA (hhv. Retsudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det...
Morten Helveg

Morten Helveg

(f. 1966 i København). MEP for Radikale Venstre 2014-nu. Medlem af Renew Europe. Sidder i D-TR (Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet) og er næstformand for ITRE (Udvalget om Industri, Forskning og Energi).
Peter Kofod

Peter Kofod

(f. 1990 i Snogebæk). MEP for Dansk Folkeparti fra 2019. Medlem af gruppen Identitet og Demokrati. Sidder i udvalgene LIBE og DANZ (hhv. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Delegationen for Forbindelserne med Australien og New...
Kira Marie Peter-Hansen

Kira Marie Peter-Hansen

(f. 1998 på Frederiksberg). MEP for Socialistisk Folkeparti fra 2019. Medlem af gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Sidder i udvalgene EMPL og D-IN (hhv. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Delegationen for Forbindelserne med...
Margrete Auken

Margrete Auken

(f. 1945 i Aarhus). MEP for Socialistisk Folkeparti 2004-nu. Medlem af gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Sidder i udvalgene ENVI, PETI og DPAL (hhv. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget for Andragender og Delegationen for...
Marianne Vind (S)

Marianne Vind (S)

(f. 1970 i Køge). MEP for Socialdemokratiet fra 2019. Medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). Sidder i udvalgene EMPL og D-KOR (hhv. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Delegationen for...
Niels Fuglsang

Niels Fuglsang

(f. 1985 i København). MEP for Socialdemokratiet fra 2019. Medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). Sidder i udvalgene ITRE og D-CN (hhv. Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Delegationen for...