(f. 1967 i Odense).

MEP for Socialdemokratiet 2006-nu. Medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). Sidder i udvalgene IMCO og D-JP (hhv. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Delegationen for Forbindelserne med Japan).