Af Bente Sorgenfrey, næstformand Europabevægelsen

I Europa tjener kvinder i gennemsnit 13% mindre end mænd. Derfor fremsatte EU Kommissionen den 4. marts 2021 et forslag som skulle bidrage til at mindske lønforskelle mellem kvinder og mænd. Direktivets primære formål er at styrke princippet via løngennemsigtighed og nye håndhævelsesmekanismer.

Nogle har sagt, hvorfor skal EU nu blande sig i dette, kan vi ikke selv fixe det. Desværre har vi ikke selv kunne fixe dette og derfor tager EU nu over. Retten til lige løn for kvinder og mænd for samme arbejde har i EU-sammenhæng været gældende siden 1957.

Ligestilling er i det hele taget et af de områder, hvor EU’s tiltag har skubbet mest til reguleringen på det danske arbejdsmarked og derigennem bidraget til at løfte danske lønmodtagerrettigheder. I 1975 kom direktivet om ligeløn, i 1977 kom direktivet om ligebehandling og senest har vi fået direktivet om fædrebarsel.

Den 15. december 2022 blev parlamentet og Rådet enige om en lovtekst, og den 24. april 2023 godkendte EU’s ministerråd direktivet om løntransparens. I lovteksten står at hemmeligholdelse af løn skal være forbudt og at alle virksomheder skal kunne vise deres ansatte en beskrivelse af kønsneutrale kriterier for deres lønfastlæggelse. I lovteksten står, at i lønrelaterede spørgsmål flyttes bevisbyrden fra lønmodtageren til arbejdsgiveren. Og medlemsstaterne skal indføre sanktioner for de arbejdsgivere, der overtræder reglerne.

Desuden skal større virksomheder offentliggøre løngabet mellem mænd og kvinder. Hvis lønforskellen mellem mænd og kvinder i den pågældende virksomhed viser sig at være på 5% eller derover, er virksomheden forpligtet til at lave en fælles vurdering af lønforholdene sammen med medarbejderrepræsentanter.

Det har været et stort arbejde, også for dansk fagbevægelse, dels at sikre mere lønåbenhed, men også værne den danske aftale model. Det er lykkedes og mere løntransparens er således snart en realitet i Europa. Det er godt for kvinderne og ligestillingen og dermed for det europæiske arbejdsmarked.