Af Mads Samsing, næstformand HK Danmark

Da EU-Kommissionens meddelelse om sundhedsunionen landede for tre uger siden, bed jeg særligt mærke i et bestemt budskab: Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for mental sundhed.

Det er så sandt, som det er sagt. Og samtidig har Kommissionen meldt ud, at den nye tilgang til mental sundhed er “et første og vigtigt skridt i retning af at ligestille mental sundhed med fysisk sundhed”. Det signal er vigtigt.

For på trods af at der hverken i dansk eller europæisk kontekst mangler vidnesbyrd om, at problemer som stress skubber alt, alt for mange mennesker ud i mistrivsel og sygemeldinger, står det psykiske arbejdsmiljø fortsat i skyggen af det fysiske. Der er brug for at ligestille de to aspekter af kampen for det gode arbejdsmiljø og opruste på den psykiske del.

Et væsentligt led i den oprustning – som kun er blevet endnu mere væsentlig i kraft af, at digitalisering og hjemmearbejde fylder mere og mere – er aftalen om telearbejde og retten til at være offline, som de europæiske arbejdsmarkedsparter forhandler om i øjeblikket.

Når aftalen er på plads, vil Kommissionen ophøje den til et direktiv – hvilket den nye meddelelse om sundhedsunionen bekræfter. Med andre ord har Kommissionen her valgt en særdeles fornuftig model. Og den er der al mulig grund til at holde fast i. Hvis Kommissionen – indenfor de beføjelser, traktaterne giver naturligvis – vil indføre ændringer for at forbedre europæiske arbejdsliv, giver det god mening at lade de europæiske arbejdsmarkedsparter finde fælles løsninger som grundlag for reguleringen – også fremover. Lad det være en opfordring til såvel Kommissionen som til arbejdsmarkedets parter.