(f. 1970 i Køge). MEP for Socialdemokratiet fra 2019. Medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). Sidder i udvalgene EMPL og D-KOR (hhv. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø).