(f. 1964 i Helsingør).

MEP for Venstre 2009-2014 og 2016-nu. Medlem af og næstformand for Renew Europe. Sidder i IMCO og DANZ (hhv. Udvalget om det Indre Marked & Forbrugerbeskyttelse og Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand).